Från S.t Petri Kyrktorn ner mot Själbogatan vidare ner mot Rundelsgatan. Skärpta ögon ser att på vänster sida ligger en fastighet som idag ersatts med helt nytt hus som innehåller bland annat en bensinmack Statoil, bland många andra affärer. Infarten till Rundelsgatan har fått ny stenbeläggning. Längre ner i Rundelsgatan på Rundelsparken står idag en minnesten rest till minnet av Sädeskornet Brödets Grund. Minne av Bagarskåets grundande 28 Juli 1430 i kv 16 A Rundeln. Dock vill historien göra gällande att detta låg i hörnet av Rundelsgatan - Djäknegatan kv 16 B.  

tillbaka