Schougens Bro, Malmö

 Schougens bro med sin kiosk och dåtidens modernitet toaletter. Borta idag men det som finns kvar är faktiskt godsinlämningshuset som skymtar i bakgrund.

Nog känner vi igen oss. Schougens bro busstation året 1986. I bakgrunden kan vi skymta Kockums Kranen.

 Namnet Schougens Bro fram till året 1938

Bro har det funnits här sedan i början av 1800-talet. Då var det en fast stenbro som förband båda sidor om kanalen. I slutet av samma sekel byggdes den om till en svängbro och fick namnet Östra Förstadsbron. Men svängningarna varade inte länge eller så fanns det inte något behov av en sådan brotyp efter några år.  Så 1906 blev den åter en fast bro.

Tillbaka