Sankt Knuts Torg, Malmö

Sankt Knuts Torg utmed Amiralsgatan. En och annan förändring annars intakt vad gäller samtliga fastigheter. Uppkallat efter den danske kungen Knut den helige bortgången år 1086, Danmarks skyddshelgon. Foto: 1950.talet

Sankt knuts Torg utmed Amiralsgatan. Försäljning av diverse inkomna från landet varor.

Tillbaka.