Gårdsmagasinet rullgardinsfabriken Humlegatan, Malmö.

Noteringar: Fabrikören Axel Paulus Sjöberg därav namnet på fastigheten som idag finns på Östergatan i Kv Humle. På 1800-talet noga skrivit i mitten startade APS Malmö vagnsmörjefabrik och Malmö Nya tvålfabrik.

Sjöbergska huset i kv Humle, hörna Östergatan - Norregatan. Bilden från börja 1900-talet.

 

Ett av många arbetslag från fabrikerna hos APS, Humlegatan. Man ser klart och tydlig på bild vem som är arbetare respektive förman. Notera bara de slipbärande herrarna till höger i bild När han sedan 1873 köpte fastigheten flyttade han självklart hit sina verksamheter, industrierna i kvarteret gick så bra att dessa sedermera fick sällskap av ett såpsjuderi 1892. Tidigare noga bestämt 1883 hade APS även startat en kritfabrik liggandes ute i dåvarande Södra Sallerup samtliga dessa verksamheter plus att inte förglömma den kreosotinfabrik (tillverkning av impregneringsoljor) som även denna startades av APS, alla dessa samlades sedan under namnet AP Sjöbergs fabriker. Tillverkningen bestod av allehanda produkter såsom såpa, toalettvål, tvättvål, frostfjärilsalva, takspånsfernissa samt asfalttjära. Alla dessa företag fanns kvar i detta kvarter fram till 1930 då dessa flyttades ut till Nobelvägen.

Bilder från densamma inifrån gården av det som idag finns kvar. Någon [MKB] har insett värde av dessa och nu är det full fart på restaurerandet.

Humlegatan 17 Malmö

Innergård Humlegatan 17 Malmö