Roteindelning i Malmö enligt invånarklängd 1726 med tillägg av den efter fästningsverkens raserande från 1805 uppkomna nya staden.Administrativt var Malmö var till en början indelat i tio [10] rotlar med följande indelningar.

Denna roteindelning bibehölls fram till år 1694 Nu minskar man till åtta [8] rotlar och med 773 gårdenummer.

Tomterna numreras i löpande följd med början vid Östergatan östligaste ände, denna numrering bibehölls fram till 1865 då en ny indelning av staden Malmö inledes. Den första roteln låg då längst i Öster och omfattade bebyggelsen söder om Östergatan mellan Humlegränd och Kattesund. Varje rote hade mellan 86(den sjunde) och 109 gårdar(den första).

Varje rote hade dessutom sin egen rotemästare med uppgift att tjänstgöra om magistratens budbärare till rotarnas invånare Utanför roteindelningen låg bebyggelsen Lilla Torg. Därtill kom de tre under stadens administration ställda s.k. förstäderna Östervärn, Södervärn och Terningholm. Deras omfattning var 1726 var 86 tomtnummer med 44 på Södervärn som den största förstaden. Efter ett antal sammanslagningar under 1700-talet och en del andra öden som eldsvådor och dylikt var det totala ägandet år 1726 ungefär 710 enheter 635 inom staden och 75 i förstäderna.