Vad vet vi om Rönneholmsparken och Rönneholmsgården.

Historia: Rönneholmsgården byggdes av den mäktige rådmannen och Malmöborgmästaren Carl Magnus Nordlindh, en Patriciervilla som uppfördes 1798.
En gigantiskt byggnad som fungerade som sommarvilla för familjen, runt hela huset anlades dessutom en fin park.
Kungen fick den stora äran att bli inbjuden till denna ståtliga sommarvilla, Rönneholmsgården.
Ryktet säger att kungens vagn råkade köra på huset östra hörn där det skulle ha blivit ett märke efter sammanstötningen, det man dock kan konstatera är att huvudentrén var på, den norra sidan där även en allé fanns fram till huset.
Entrén flyttades på 1860-talet till den södra sidan där det även då placerades två betonglejon vid sidan om entrén, till själva gården fanns ingen direkt jordbruksmark, men i direkt anslutning till själva herrgårdsparken låg ett självägande lantbruk.

För Carl Magnus gick det ungefär lika illa som för Gustav IV Adolf som avsattes året 1809. Carl Magnus hamnade i fängelse efter att ha spekulerat i fastigheter och inte klarat att sköta den bank som han och ett antal herrar i Malmö Diskont åtagit sig att sköta, själv förlorade han både hus, förmögenheten och sitt ämbete.

Vad hände då med huset: Sonen Arvid köpte senare tillbaka huset. Året 1859 inköptes villan av landshövding Samuel Gustav von Troll. Året 1907 såldes Rönenholmsgården och parken av den sista privata ägaren, överste Waldemar Ewerlöf.
Köpare var Malmö Stad, köpeskillengen var 760000 kronor. Ewerlöfs änka bodde kvar i huset fram till 1940-talet, efter detta öppnades Rönneholmsparken för allmänheten. 1960 renoverades hela området, en park värd att besöka kan rekommenderas.

Nordlindh var en man som älskade att sola sig i glansen av alla dessa kungligheter, det var han som upplät Berghska huset, det hus som än dag ligger på hörnan av Kyrkogatan - till den kungliga familjen, Gustav IV Adolf och hans drottning Fredrika som bodde i Malmö november 1806 till Maj 1807. Under 1800-talets första decennier var han den starke man som låg bakom de mesta som skedde, han såg till att Malmö fick sin första teater, vid Gustav Adolfs Torg, som senare blev till BEKÅ-huset som senare blev till att andra intressenter flyttade in allt från H & M till Mac Donalds.

 

Tillbaka.