Familjen Malmqvist försåg Malmö med öl i 150 år

Det blir början på en 150-årig rad av innovationer, sammanslagningar, rationaliseringar, investeringar och nedläggningar. Jöns Malmqvist var en entreprenör och den förste i en mindre dynasti bryggare i Malmö stad.

Jöns Malmqvist ska ha fötts i Gustavs (Börringe) församling 1782. Han kom till Malmö i unga år. Han gick i lära i Köpenhamn och ämnade bli snickare. Men en olycka fick honom att tänka om. Han blev bryggare, och en ansedd sådan inom bryggarsocieteten.

Den 20 maj 1834 inlämnade han som ålderman i bryggareskrået en inlaga till hamndirektionens sammanträde. Jöns Malmqvist föreslog att ett hamnmästare boställe borde uppföras i hamnen och ”då nuvarande Hamnmästaren Petersson, efter tjugo års nitisk och trogen tjänst, vid tilltagande år börjar tröttna vid de beständiga vandringarna mellan hamnen och dess logie upp i staden flere gr hvarje dag”.

Bryggaren Jöns Malmqvist såg till att hamnkaptenen Petersson som tidigare hade haft sin bostad i Jerusalem på Öster fick nära till jobbet – och därmed lättare kunde vara stadens bryggerinäring behjälplig med transporter. Idag driver för övrigt Malmö brygghus en pub i det gamla hamnmästare bostället.

1829 gifte änklingen Jöns om sig, denna gång med Maria Margareta Pettersson vars far Jöns Petter Pettersson bryggde öl på Per Weijersgatan. På så sätt kunde han slå ihop två bryggerier, sitt eget och svärfars. Jöns Malmqvists bryggeri som ska ha haft tillgång till ångkraft låg på en tomt mellan Södergatan och Hjulhamnsgränd, alltså där Palladium ligger idag, och delar av det som tidigare var Tempos/Åhléns parkering.


Nog känner vi väl igen... Malmqvists bryggeri i början av den växande Södra Förstaden, alldeles vid kanalen och Davidshallsbron.

                                                                                                                    Malmqvist bryggeri på Ystadvägen år 1912.

Bild ur A.– B. Malmö Förenade bryggerier 1912–1937 – en minnesskrift.

1923 blev Ludvig Wilhelm Malmqvist ny verkställande direktör. Efter kriget fortsatte moderniseringen av verksamheten. I lagerkällarna byttes ekfat mot emaljerade behållare varpå

man kunde fördubbla kapaciteten.

Ny tappning med tillhörande lagerrum samt maskinhus uppfördes. Hästdragna ölvagnar ersattes av lastbilar.

Erik Malmqvists son Wilhelm ”Wille” Malmqvist skickades emellertid inte i lära till Tyskland (trots att hans mamma var tyska) utan till USA. Som förste man i släkten utbildade han sig istället till en läsktillverkare i USA, på sent 1940-tal.

                                                                                               År 1953 fick Wilhelm ”Wille” Malmqvist i uppgift att licenstillverka Coca-Cola i Malmö.

Bryggeriets verksamhet kom allt mer att koncentreras till Ystadvägen där Wille Malmqvist blev försäljningschef.

 

Fabriken på Ystadvägen 1962.

Wille Malmqvist blev från 1971 regionchef på Pripps i Malmö och stannade på posten fram till pensionen 1987. Pripps blev statligt men såldes vidare till Volvo och 1993 lade man ner verksamheten i Malmö.

Tillbaka.