Persborg, Malmö. På 1950-talet i Malmös östra delar på en smal tomt lät MKB uppföra Persborg, ett då populärt område när det uppfördes. En genomgående renovering har utförts på 1980-talet i dessa fastigheter vilket jag personligen anser var ett litet lyft för hela området. På denna tidigare tomt huserade ett tjugotal kolonister sedan ett tjugotal år tillbaka. Nu fick dessa flytta på sig för här skulle det byggas bostäder. Dock finns det en liten bit kvar av denna fritidssysselsättning med egen odlingar och annat i ett antal kolonilotter utmed stambanan. Många har undrat över namnet "Persborg" här finns inget historisk bakom utan namnet kom till vid själva utbyggnaden. Husen i Perborgs som ritades av Svenska Riksbyggens Arkitektkontor har också medverkat vid ritning av Augustenborg. Bostäderna som byggdes kom att bli et utpräglat arbetareklassområde vilket det idag 2002 fortfarande är och kommer så att förbli. Alla kommer väl ihåg Brinks Konditori eller Solidars butiken mitt inne i området.

Nog kommer vi väl alla ihåg hur Persborgs Torg. Notera på bild torgutformningen vilket ger butikerna en väldigt intim karaktär. Årtal okänt. Foto MKB Malmö. Idag finns tyvärr inte så mycket av den så kallade intima karaktären kvar, vad detta beror på låter jag andra att sia om.

MKB Centraltvätt, Persborg Västra Kattarpsvägen. Väldigt populär och väldigt bra att vända sig till. Nog minns vi väl alla den fina service som erbjöds.

 

Persborg idag 2002. Hur ser det ut idag, var det en bra genomförd renovering. Sett till den kostnad detta hamnade på så måste jag vara lite kritisk, dessa pengar skulle säkert kunna göra bättre nytta på andra objekt. Är det lika attraktivt som man vill att det ska vara, fick man tillbaka det liv och rörelse som fanns där när jag själv med familj och övriga i släkten hade den stora äran att bo just på "Persan". Idag är det knappast liv och rörelse inte i den andan som fanns och kännetecknade det mysiga Persborg när vi bodde där. Under alla de år man bodde på Persan var Brinks Konditori en träffpunkt en instution för alla små som stora, här träffades man efter Söndagens fotbollspel köpte en fika och mådde allmänt bra. Vad gäller postkontoret på torget så är nog detta på väg att åka ut. Många som tidigare bott där vill återvända , då man kände sig hemma helt enkelt. Skulle man fråga dessa idag så skulle nog svaret bli det motsatta. På något sätt måste man väcka liv i denna stadsdel som ännu en gång är på väg att hamna i skymundan. Ordet service för sina kunder tycks man tappat bort. Då ska man ha i minnet att under 70 och 80 talet levde Persborg med alla sina affärer, vad hände och varför?

 

Historik Brinks 1934 - ........... 2002. Den enda kvarvarande för många kända affären är Brinks Konditori som kom till Persborg år 1956 ifrån Östra Förstadgatan 20, Malmö. Vägg i vägg låg då även Ekvalls men dessa lokaler övertogs sedermera av Brinks. Idag driver sonen Leif konditoriet med lite bistånd av sin mamma Fru Brink. Efter att ha träffat Fru Brink bekräftades uppgifter som gör gällande att Brinks Konditori har gamla anor även från Slussgatan kv 12 Malte Malmö med start år 1935 och som sagt från Östra Förstadsgatan 20 kv 11 Lars, Malmö fram till år 1956. Slussgatan i kv 12 Malte.

Still going strong.

 Tyvärr inte längre still going strong. Kundunderlaget var inte vad det var förr, idag satsar man hårt på andra kundkretsar.

Tillbaka.