Skeppen trängdes vid Östra Kajgatan

På den tiden då skeppen trängdes vid Östra Hamngatan. Den lilla öppna platsen söder om huset "Suells Plats" efter Frans Suell och norr om huset finner vi "Oscars Plats". I mittbild ser vi fyrenplatsen.

 

Historia: På andra sidan hade vi då Vestra Kajgatan, som år 1911 ändrades till Hjälmaregatan för att sedan år 1953 ändras till Hjälmarekajen, där det idag året 2003 bygges för fullt för vårt nya Högskolan som med detta etablerar sig starkt i hamnområdet. Östra Kajgatan blev sedermera Centralplan. Andra gatunamn i dessa kvarter Sjögatan som försvann år 1957, fiskehamnen fylldes igen och Sjöfartshotellet uppfördes därefter i den då nu befintliga Neptuniparken där vi även finner en staty av fiskegumman. Längre ner förbi just Hotellet är vi på väg mot Hjälmarebron tidigare känd som i gamla kartor från 1882 som Vestra bron. Här finner vi dessutom idag Fiskehamnsgatan som fram till år 1914 hette Strandgatan, som vi vet finns det idag även en Strandgata i Limhamn. För minnesgoda kanske vi ska nämna "hönsabron som utlades över vattnet år 1891 och revs sedan år 1960. Namnet "Hönsbron kom sig av att" på grund av de sluttande sidotrapporna som fick den att likna just en hönsastege" I dessa trakter finner vi idag även Carlsgatan, då kommer vi genast in på slakthuset som byggdes på 1890-talet, har åkte tvenne gator bort Palandersgatan samt Polheimergatan.

Börshuset = Tullkammare och packhus.

Suells Plats = finner vi på den öppna platsen söder om huset.

Oscars Plats = 1871, detta bytes sedan år 1880 till Oscarsgatan. Utgår 1987, ingår delvis i Stormgatan. Namnet efter kungligheterna av Bernadottska huset, detta gäller även närbelägna gatan Carlsgatan, Carls Plats 1871 efter konung KARL XV som var vår svenske kung under åren 1859-1872.

Centralplan = 1915 dessförinnan Östra Järnvägsgatan inom Östra Hamnområdet (inre hamnen).

Västra Järnvägsgatan = 1880.1914 utgår detta gatunamn och ersätts med Södra Neptunigatan.

Skeppsbron = 1911. Tidigare namn Östra Kajgatan. Skeppsbron utökades att även omfattas av delar som utgår från Kristianiagatan och Ångbåtsbron (inre hamnen).

Hjälmaregatan = 1911 och ersätter tidigare namn Västra Hamngatan. 1953 byts Hjälmaregatan ut mot Hjälmarekajen för gatans sträckning norr om Bagers Plats.

Palandersgatan = 1880. 1895 försvann gatan i samband med byggnationen av Slakthuset på Carlsgatan (inre hamnen). Gatan efter uppkallad efter Louis Palander af Vega amiral, sjöminister samt forskningsresande. Gatan var belägen i Östra Hamnområdet.

Polheimergatan = 1880. Gatan försvann på 1890-talet i samband med byggandet av Slakthuset på Carlsgatan. Gatan uppkallad efter Johan Magnus Polheimer som var den första ingenjören vid hamnbygget under åren 1748 - 1827. Gatan var belägen i Östra Hamnområdet.

Citadellsvägen = 1938. Kallas den del av Limhamnsvägen som faller mellan Citadellskajen slut och Kung Oscarsvägs tidigare mynning i Limhamnsvägen. 1957 utsträckte sig namnet att även gälla Citadellskajen och nya gatudelen österut till Bagers Plats.

Per Schultinsgatan, 1957 föreslogs detta namn att gälla ny gata mellan Suezgatan och Bagersplats. Kredit till Per Schultin vad gäller den första hamnbyggnaden i Malmö 1775 som byggdes efter hans förslag. Namnet blev är sedermera känt som Citadellsvägen.

Behringsgatan = 1880 var en tvärgata mellan Citadellsvägen och Fiskehamnsgatan. Uppkallad efter upptäcktsresanden Vitus J Bering.

Sjögatan på Västra Hamnområdet utgår 1957.

Strandbron = 1938. Annat förslag på denna bro var Strandpromenadsbron som dock förkastades. 1963 utgår detta. Bron ligger vid hundfältets östra parkering.

Sundsgatan = 1895. En gata mellan Södra Neptunigatan och Citadellsvägen. Gatan utgår 1962.(sund =relativ smal vattenpassage som förbinder två större vatten på samma nivå eller vatten mellan två landytor).

Strömgatan = 1895 låg inom Västra Hamnområdet. 1962 utgår detta namn.(ström =snabbt rinnande vattendrag).

Ågatan = 1895,dock inte utlagd. 1962 en gata i en båge mot norr från Lundavägen till Strömgatan.

Strandgatan = 1880. Gata inom Västra Hamnområdet och utmed Västra Hamnkanalen.

Petertorpsbron = 1938. Namnet blev senare beslutat av stadsfullmäktige till att heta Västerbron.(Malmöhus, Västra Hamnområdet). Namnet Peterstorp efter en egendom eller plantagelyckan Bjäre och Södra Åsbo härader. Idag finns på just denna gröna triangel näringsidkare bestående idag av en restaurang Natalia samt Pers Krog.