Östervärns Station, Malmö.

Precis här bakom Elstorps område löpte denna järnvägsbana kommande från Centralstationen vidare över Hornsgatan och därefter igenom Malmö Mjölksterelisering, Lundavägen för vidare färd bort mot just själva Östervärns Station.
Nobelvägen slutade tvärt i Östervärns gamla järnvägsstation
Här körde man med ånglok in på 1960-talet.

Idag finns endast det gamla stationshuset kvar. Alla dessa gamla kolonistugor har även dessa fått flytta på sig. Här huserar ett transportföretag Östervärns Express, tror jag.

 

Östervärns Station

Malmö - Simrishamns järnväg invigdes år 1892 tillsammans med Östervärns Station. Stationsbyggnaden just i fonden av Östervärnsgatan och Nobelvägen. Stationen fick stor betydelse för livet i stadsdelen, tågen utgick visserligen från centralstationen men Östervärn var hemmastation för den ursprungliga privata Malmö - Simrishamns järnväg. Här utgick tåg även till Genarp via kontinentalbanan till Trelleborg.
Sveriges enda väpnade tågrån inträffade på just denna järnväg året 1907, tåget mot Genarp, mellan Staffanstorp och Djurslöv.
Två män sköt postiljonen men åkte fast. Postiljonen säga ha överlevt i 40 år med kulorna i huvudet.
I bakgrunden kan vi se en skymt av Kv Yngve och Solstrålehuset.

Återstående del av stationshuset från väster resp öster idag med nya hyresgäster.
Vid ett besök på platsen visade det sig att nu var allt rivit, m.a.o. jämnat med marken.

Lundavägens koloniområde från 1905. Här gick att finna ett av Malmös största päronträd, geijeräpplet, som var vanligt för 100 år sedan.

En av dessa många kolonistugor som försvann som fick ge vika för framtiden, alltfler har försvunnit sedan det moderna järnvägsnätet gjorde sitt intrång och tryckt ut människan.

Hur ser det ut idag, 2016, vad hände med de storstilade planerna, hur ursäktar man den skövling som föregicks.

Om vad som hände/händer kan du läsa här: Läs mer om Malmös kolonier i bloggen Försvunna Malmö. 

 http://stengronberg.se/postervärn.jpg 

Ber att få återkomma med fler bilder.

 http://stengronberg.se/ljusostervärn.jpg 

Ett enda minne kvar, belysningsstolpen som lyste upp över stationsbyggnaden.

Tillbaka.