Orion slutade som Spegeln

 

Under biografens första år fanns det två (2) passager under Centralpalatset och ingången till just Orion låg i den högra av dessa, se bild. Biljettförsäljningen skedde vid denna plats utomhus. Efter några år byggdes den högra passagen om till att bli biografens foaje. Bilden från 1920-talet.

Annons 1: Victoria teatern. Här visas Robinson Crusoe. Vänliga biljettpriser. Annons 2: Teater Mignon. Det bedrägliga beviset och Belgiska krigshundar. Annons 3: Orion Teatern, Centralpalatset. Stor-Klas och Lill-Klas

Historia: En ny biograf i Malmö kommer att öppnas i morgon, namnet är Orion och är inrymd i Centralpalatset vid Södra Förstadsgatan.

Detta gick att läsa i Skånska Dagbladet torsdagen den 29 Januari året 1914.Artikeln handlar om den biograf som bytt namn flest gånger, alla Malmös biografer inräknade. Genom året skiftade det ifrån Orion, Röda Kvarn, Moulin Rouge, Rialto, Spegeln, Grand samt Spegeln igen.

" Som första program kommer att gifvas Stor-Klas och Lill-Klas, den vackraste sagan af H.C Andersen". Teatern rymmer i det närmaste trehundra platser och man vågar antyda att i morgon kommer ingen av platserna att stå obesatta.

Ägare till Orion var arkitekten och biografägaren Axel Stenberg som tidigare ägde Victoria och Mignon. Stenberg drev Orion i ett (1) år sedan tog Cederberg över och ändrade namnet till Röda Kvarn, dock var detta namn upptaget varför det istället blev Moulin Rouge. Biografen fortsatte att byta ägare varför nästa ägare blev Palladium Ab i Februari 1923 och ändrade namnet än en gång, denna gång blev namnet Rialto. 1927 såldes denna bio Rialto till Andersson en scenarbetare på Hipp, efter en renovering året 1943 oktober återinvigdes biografen, här passade man även på att byta namnet till Spegeln. Här började man köra non-stop visningar mellan klockan 13.00 och 23.00. Efter att under ett antal år varvat utbudet med Helan och Halvan, olika journalfilmer övergick man med start från 60-talet fram till 70-talet till mera andra icke önskvärda filmer, nudistfilmer, porrfilmer. 1977 byggde man om biogarafen, det blev då en biograf med två salonger. Efter ytterligare en ägare Triangelfilm som körde igång året 1988, så slog man igen året 1999

Idag inrymmer dessa lokaler med sina stuckaturer, reliefer och lampetter som minner om en svunnen tid en klädbutik.

 

Nog känner vi väl igen oss!.

Efter detta tog man ner skylten och flyttade in i gamla Alcazar/Camera gamla lokaler på Stortorget.

 

Tillbaka.