http://stengronberg.se/bokstav_k.gif

Till Köpenhamn det går, minnena består!

http://stengronberg.se/skepps_bron.jpg

Till Köpenhamn går vår längtan!
Av Sven Rosborn

Detta saltstänkta foto kan dateras till ca 1910. Det stora posthuset till höger, ritat av Ferdinand Boberg - senare arkitekt till Baltiska utställningen 1914 - stod klart 1906. Bakom den lustigt utformade tullvisitationsbyggnaden från 1896 reser sig byggnadsställningarna till det hus som snart efter fotots tillkomst kommer att hysa Automatcaféet Vega.

Det är eftermiddag ... klockan på tullbyggnaden står på 15.19. På samma plats finns i dag Flygbåtarnas terminal vid Skeppsbron. För äldre Malmöbor andas bilden säkert nostalgi. Vem minns inte "de stora båtarna" till Köpenhamn. "Öresund", "Gripen" och den svart-vita "Absalon", färjan som alltid hade så svårt att komma in till kaj.

På bilden ses ett större fartyg lämna hamnen, kanske en av tågfärjorna. Redan 1892 hade man en tågfärja i drift och från 1895 fanns en ordentlig tågfärjestation i Malmö. Vem minns inte tågfärjan "Malmöhus under 1950-och 60-talen, sundets vackraste färja. En av fördelarna var att hon även kunde gå som isbrytare.

Redan 1275 hade Malmö färjetrafik med Köpenhamn. Långt fram i tiden var det endast småbåtar som trafikerade leden. Ville man t.ex. under 1500-talet snabbt ta sig över, kunde man hyra en roddbåt med fyra roddare och hjälpsegel. Att färden under sådana förhållanden kunde bli både lång och vådlig är inte svårt att förstå

Den riktiga ångfärjetrafiken mellan Malmö och Köpenhamn började så smått först året 1828. Skeppet hette Caledonia. I dag protesteras det över miljöfarliga utsläpp; vad hade man då inte sagt om denna första Malmöfärja skulle ha gjort entré i nutiden. Den gick nämligen under det föga vackra tilltalet "den forbannede Røghætte". Det var nu inte bara rökförgiftning som passagerarna kunde drabbas av, skeppet hade en benägenhet att rulla så fort det började gå vågor på sundet. Att bli sjösjuk på Öresund fick därför snart sitt eget namn, "Caledonia Syge".

I slutet av 1800-talet fanns det tolv passagerarfartyg på rutten Malmö-Köpenhamn. Året 1914 använde sig inte mindre än 494.000 passagerare av denna färdväg. Även om Flygbåtarna fortfarande tappert kämpar om dagens resenärer blir aldrig färjetrafiken mellan de två huvudstäderna vid Öresund vad den en gång var. Idag kämpar inte längre så mycket båtar om människans transport över vattnet, idag närmare bestämt 31 April försvann en båtlinje. Frågan är bara hur länge själva flygbåtarna ska överleva, det lär inte bli länge till.

 

Allt detta och mer därtill finner du genom att gå in http://stengronberg.se/s3.jpg

 

http://stengronberg.se/angbats_bron.jpg

MÖ 716 år 1950. Ångbåtsbron intill smörkontrollen, då kan man tal om att det fanns puls i hamnen. En bild bland många från segelskutornas tid, en tid som förmodligen inte kommer att få upplevas av dagens uppväxta. Under kranen till vänster i bild skymtar Lübeckshuset envåningsbyggnaden träbygget som föregick Centrumlinjens terminal på platsen, vilket får oss att tänka på den tiden då det faktiskt gick båtar till Köpenhamn.

http://stengronberg.se/oresund.jpg

En drömmare på utflykt. Färjeläget Malmö Hamn.

http://stengronberg.se/malmo_hamn_1900.jpg

Malmö Hamn omkring 1900-talet.

http://stengronberg.se/malmo_hamn.jpg

Inre hamnen, dåvarande tullhus skymtar i höger bild.

Öresundsbolaget trafikerade då mellan Malmö & Köpenhamn med fyra båtar, Öresund, Sverige, Malmö samt Helsingborg

http://stengronberg.se/flybat.jpg

Lite modernare farkoster numera år 2000. På sikt försvinner säkert dessa med eftersom Öresundsbron kommer att lägga beslag på det mesta av trafiken. Försvinner gör vår njutning av en god Söndagslunch eller en familjeträff över en god middag, hur som helst vi stressar vidare och inget protesterar högt.

 Sista turen med gänget?

Historik: Epoken varade i nästan 164 år. Egentligen började det redan år 1522, man vet att det då fanns ordinarie frakter över Sundet. En förordning utsåg då åtta män på vardera sida att sköta överfarterna. Den 31 Juli år 1838 gjorde Malmö en ångskonert sin jungfrufärd mellan Malmö - Köpenhamn. Överfartstid 2 timmar. I slutet av 1840-talet gick det fyra [4] ångfartyg över Sundet för att sedan år 1870 kompletteras med en första propellerångare. Efter detta utvecklas båttrafiken i allt snabbare takt och år 1960 kommer den första bärplansbåten "Sirena" tillhörande rederiet Sundfart för att senare avlösas av Öresundsbolaget och deras "Flyvefisken" och "Svalan". Vi skriver 2002-04-30. Sista turen med Flygbåtarna. Ska vi tro att sista turen med dessa farkoster är över, ja kanske inte, någon våghals sticker upp. Med tanke på framtida planer vad gäller byggnationer tror jag dock att annan tilläggsplats i så fall kommer att blir aktuell.

http://stengronberg.se/sirena.jpg

Sirena

http://stengronberg.se/gripen1.jpg

Gripen Linjen försökte med modell större båtar, resultatet kortvarigt.

http://stengronberg.se/gripen2.jpg

 

Vad hände sedan när alla båtar försvann?

Öresundsbron byggdes, en bro som idag sväljer all trafik som tidigare transporterade folket som jobbade och vissa som bodde som pendlade med just dessa otroligt fina båtar.

http://stengronberg.se/hamnkontoret3.jpg

Vart tog Hamnkontoret vägen, överdrivet byggande, detta var som möte mig Jan 2015. Det sår fritt att tycka till, men folk i närheten som jag talade med, oj vad överdrivet.

 

Byggnaden uppfördes mellan 1908-1910 vid Hjälmaregatan, Malmö som då användes som adminstrationsbyggnad.

http://stengronberg.se/hogskolan3.jpg

Byggnationer tillhörande Malmö Högskola Jan 2015.

 

http://stengronberg.se/malmöhög3.jpg

Det som avslöjar bilden, tagen i Malmö Jan 2015 får väl bli våra gröna bussar, i övrigt kan man undra vad händer i Malmö Hamn.

Som ni Malmöbor vet så på andra sidan hamnbassängen finner vi Gamla Posten Malmö 1 Arkitekt Bobergs, denna byggnad ståtar än så länge som den byggnad det är, frågan är väl snarare hur länge får denna byggnad vara kvar idag, en byggand som innehåller idag restaurang ett antal andra företag. Här kan man verkligen tala om kontrasternas plats, vilken som är vackrast, du avgör.

 

Genom att snurra vidare på denna bild kommer vi slutligen fram till, just det, Centralstation med inlämning även här resandes väskor för transport ut till avgående tåg. Men oj vad det förändrats. Se, bedöm för egen skull:

 

 

http://stengronberg.se/ce.jpg

Foto 2014.

http://stengronberg.se/topp.gif

 

http://stengronberg.se/home.gif