Möllevångstorget, Malmö

Möllevångstorgets norra sida

Möllevångstorget med Stenbergska Villan.

Historia: Namnet "Stenbergs villor" Smeknamnet lär de ha fått av sin upphovsman en stadsfullmäktige Stenberg, som tyckte att dessa behövdes, särskilt för kvinnorna, männen hade sina öppna pissoárer lite varstans. Ett besök på dessa kostade en tio-öring vilket mottogs av en av dessa många dassadamer i priset ingick en liten bit papper som även denna delades ut av denna dassadam. .

Utanför villan löper Bergsgatan, notera att de flesta av fastigheterna finns ännu kvar. I bakgrunden skymtar arkitekten Harald Berglins bostadshus ritad av Berglin året 1907.

Bergsgatan, i vänster bild skymtar Stenbergs Villa, längre bort fastigheten som blanda annat inrymde Ölstugan "Tennstopet". Notera nere i högerhörn en av våra tidigare telefonkiosker.

Längre ner på Bergsgatan då har vi passerat tidningen Arbetet samt Restaurang Bodini på no:20. Här kunde vi se ståtligt uppställda på en jättelång rad ända bort till hörnet vid dagens Havgårds Päls AB. Pålsons Brödutkörare uppställda för färd ut till butikerna med nybakat bröd.

Historia: Möllevången fordom kallad Östervången började odlas redan under 1500-talet, som åkerjord. 1500-talets uppdelning av Östervången i 12 jordar, bibehölls till slutet av 1800-talet. Under denna tid hade penningstarke personer uppköpt dessa jordar bl.a Frans Suell d.y. som sedan arrenderade ut dessa för tobaks och rapsodling, samt i övrigt för betesmarker. Möllevången bestod av ett antal möllor ch när väl området blev avstyckat fick det heta Möllevången. Möllevången var alltså namnet uppkallad efter en väderkvarn eller mölla, året 1904 även benämnd som Tallgatan vilket i realiteten var en förlängning av just Möllevångsgatan.

"Möllevångare" vem var dessa, jo många var barn från Söderslätt, som åkte hem till släkten om söndagarna.. För många "Möllevångare" är just Möllevången ett begrep. Industrin skapade förutsättningarna för arbete och bebyggelse, och det vet vi sedan länge att det var de fattiga industriarbetarna som var med och bildade arbetarerörelsen, de sanna socialdemokraterna kunde man finna på just Möllevångstorget. Många traditioner fanns förr och självklart även om och kring Möllevångstorget, man berättar om utkörarna som "bryggaren" "bagaren" och sist men inte minst "sillakärringarna". Nog kommer vi väl ihåg drickagubben kallad "bryggarn" först med hästtransporter sedan bilburen, med drickat i sina stora bruna flaskor i träställningarna. Mången saknar även dessa gårdsmusikanter, dessa var välkomna av de alla, ungarna skuttade runt på speleplatsen och stoppade dessa små gåvor i spelmannens ficka.

1908 stod Möllevången klar och då hade det även kommit till ett antal hus, hus utan centralvärme utan här blev det egna kaminer eller det som hade kakelugnarna som stod för värmen.

När Möllevången var åkermark

Är det inte Moriskan där borta? Jo, så är det. Men var kommer hästarna ifrån?

Varför just namnet Moriskan.

Moriskan heter helt enkelt Moriskan för att nöjespalatset i Malmös Folkets park är en morisk paviljong. Men man kan naturligtvis fråga sig varför den polsk-judiske arkitekten Aron Wolff Krenzisky på uppdrag av arbetarrörelsen 1901 ritade en byggnad i morisk stil, den islamiska arkitekturens formspråk.

Idag utgör Möllevångstorget kärnan av Möllevången. Så har det inte alltid varit. Förr var det Möllevångsgården – även känd som Suellska villan eller Lugnet uti Möllewången – med sin parkanläggning som låg mitt på vången. Gårdens corps de logi (huvudbyggnaden) ligger ju som bekant ännu kvar i hörnet av Barkgatan och Parkgatan, och dess trädgård kallas numera Folkets park.

Historia Solidar: Det hela började år 1907 med ett litet bageri för kaffebröd på Möllevångstorget kvarter Hagen med adress no:1-7. Månadslönen för biträde 12 kronor. Bageriet startade som ett andelsbageri och i slutet av året hade man fått ihop fyratusen kronor och kunde därmed bilda en kooperativ förening, där namnet blev Solidar. Man behövde snart utöka, varför man hyrde en källarlokal på Ystadvägen 22. Denna lokal inreddes till bageri. Som borgenär för detta stod Folkets Park och man ställde upp med femtusen kronor. Efter en tid behövdes mer utrymme varför man även hyrde första plan för lager som bstod av mjöl, socker etc,etc. Vid den stora strejken år 1909 var det bara Solidar bageri som fick vara igång, detta med stöd av fackförening. Vid denna strejk ställde 63 st bagare upp till jobb utan någon ersättnig. Helsingborgsgatan med sitt bageri stod för brödförsäljningen direkt till hemmet, först med sina hästtransportvagnar, sedan med de berömda välkända Solidarbilarna. *)Emil Andersson gör sitt inträde året 1912 i Solidars historia som kontorsföreståndare till en lön på 133 kronor i månaden samt 15 kronor i felräkningspengar. Provanställning tre månader. År 1923 byggde Solidar en charkuterifabrik för att tillgodose behovet av köttvaror. Solidar hade lite smått börjat med specerier och köttaffärer jämsides med bröd och mjölkaffärer, som nu börjat växa rejält. År 1925 blev det en sammanslagning med en annan kooperativ förening, Seger. flera mejerier uppköptes bl.a. Mölleberga Mejeri med tillhörande 21 st mjölkaffärer. Efter detta blev det sedan "Solidar Malmö Mjölkcentral". År 1930 invigde Solidar sitt nya kontorshus vid Spångatan, Malmö, just intill bageriet. Samma år tog KF kooperativa förbundet även över ett slakteri i Eslöv. Med detta och ett antal andra affärer ville KF klargöra Solidars riktmärke för sin detaljhandel, nu hade man fler butikersenheter med mjölk,specerier och köttbutiker intill varandra. Efter 38 år avgår samme man som VD för ett Solidar med 35.000 medlemmar. Idag år 2000 skriver vi att huset på Spångatan har andra hyresgäster, bageriets byggnader rivna och att på denna tomt planeras för att bygga en skola, Möllevångsskolan. Doften från bageriet kunde väl knappast undgå någon. Men det var då!

En bild interiört - välputsad och glänsande kaffekvarn måste alla affärer med självaktning ha.

*)Under hans tid som kontorsföreståndare anställdes endast ogifta kvinnor på kontoret. Att gifta sig då var det samma som att bli uppsagd..

 

Annan interiörbild av en prydlig uniformerad butiksanställd

Tyckare tycker till bevara Möllevångens karaktär, låt inte Möllevången bli ett nytt Triangeln, låt människorna runt omkring och i Möllevången stå för utformningen av ett framtida Möllevången, en framtida mötesplats för alla, låt oss bli något av "Gamla Stan".

Tillbaka.