Möllevångsgatan.

Nog känns väl gatan igen. Alldeles korrekt Möllevångsgatan, Malmö. En ganska på den tiden ödslig gata kan tyckas, då ska vi veta lite historia såsom att det bara fanns ca.60.000 Malmöbor, bilarna var få liksom spårvägslinjerna.

På bild kan vi till höger ana oss till Mazzetti vid röken, vi kan väl nästan känna doften av allt som under våran tid kommit ut från just denna fabrik. Bilden är från omkring 1910-talet. Spårvagnarna som vi ser i bild elektrifierades år 1906.

Kyrkan i bakgrund S:t Johannes invigdes året 1907, detta höga torn med sina sextio meter var för mången Malmöbo ett riktmärke. Där kyrkan nu står i all sin prakt var tidigare åker och betesmark tillhörande staden Malmö. Till att börja med låg kyrkan på Rådmansvången ganska ensam och dominerande, men sen tog industrialismen fart. Två år efter invigningen av kyrkan byggdes Johanesskolan med plats för ett par tusen elever, här precis som på de flesta skolorna byggdes även egen badavdelning.

Detta mäktiga kyrktorn fick konkurrens av Mazettis höga polkagrisrrandiga skorsten, Carlslunds bleckvarufabrik, Kockums verkstad, Malmöbryggeriet och Richters bryggeri som inte heller detta låg långt borta. Doften från Mazetti blandades ibland med doften från Lundblads nyrostade kaffe på Södra Förstadsgatan. Runt om växte nya hus, fabriker samt verkstäder. Har kommer era minne till hjälp just på detta område, vi ser nämligen till vänster om kyrktornet en rykande skorsten, till vilken fabrik, stadsdel hör denna, vet du.

Möllevångsgatan år 2003. Tornet på Sankt Johanneskyrkan kan vi inte missa.

Tillbaka.