Parkbiografen År 1907 "Parkan" i hörnet Möllevångsgatan - Södra Parkgatan invigdes 4 Maj år 1907 av byggmästaren Nils Ohlsson. Lokalen var från början tänkt att nyttjas som ölhall men annat fick honom att tänka om. Biljett priser då var: 35 öre på första raden,25 öre på andra raden samt 10 öre för barn,de du.

Möllevångskravallerna 1926. Den allvarligaste arbetsmarknadskonflikten i Malmö under mellankrigstiden - ja, kanske överhuvudtaget - utbröt i juli 1926 vid A.W. Nilssons barnvagns- och korgmöbelfabrik i hörnet av Möllevångs- och Parkgatorna. Konflikten skulle bli långvarig, den skapade bittra känslor och vållade social oro, och den väckte stort uppseende i hela landet.
Upptakten på konflikten var en strejk bland arbetarna på fabriken varvid arbetsgivaren inkallade strejkbrytare, en inte ovanlig åtgärd på 1920-talet. Strejkbrytarna inhystes i fabriksbyggnaden, därutanför samlades de strejkandes sympatisörer för demonstrationer. Natten mellan den 10 och 11 november överföll en av strejkbrytarna en strejkande korgmakare med följd att denne dog efter någon dag. Tragedin väckte oerhörd bestörtning och de tidigare relativt fredliga demonstrationerna övergick i kravaller. Dag efter dag pågick upproret. Man beräknar att omkring 15.000 människor befann sig i rörelse i kvarteren kring Möllevångstorget. Polisen gjorde massiva insatser och många människor skadades.
Tack vare ett avtal mellan arbetarnas fackliga representanter och polisen lyckades man till slut hejda kravallerna. Polisen tvingades dra sig tillbaka. Den sista manifestationen kom vid den döde korgmakarens begravning då närmare 7.000 arbetare slöt upp under sina fackföreningars fanor. Vad strejken beträffar avbröts denna först efter två år och fyra månader, de ordinarie arbetarna återanställdes och strejkbrytarna tvingades lämna A.W. Nilsson barnvagns- och korgmöbelfabrik.

Samlingsplats. Café Valencia ovan på Södra Förstadsgatan 75. Detta får väl anses som ett andningshål under dessa tuffa år, här kunde man svänga sina lurviga ben, eller spela biljard eller med ett biljardset. Kanhända bara ta en öl och prata. Detta var platsen för alla som bodde runt Möllan fram till 1938 då hela kvarteret med eller mindre revs. Hela denna sida nästan ända ner till idag höjd med Friisgatan. Ett stort frågetecken dyker upp för alla dansanta vänner. Danspalatset Valencia Kulladal känns väl igen kan dessa ställen ha någon koppling, historia förtäljer att just Valencia skulle ha funnits på 60-70-talet just i Kulladal.

Möllevångstorget idag år 2002. Även idag får vi väl anse att just Möllevångstorget, Malmö som en mötesplats dock av andra anledningar än tidigare. En plats där alla möter alla, där olika affärsidkare försöker överträffa varandra, där utbudet är klart större än andra dessa s.k. Centran och småbutiker. Detta är platsen för alla nationaliteter, detta är platsen där man förbrödras även om det ibland kan gå lite hett till, tyvärr är inte allt bara av godo, tyvärr finns det här som på alla andra platser i staden en hel del av ondo.

En internationell mötesplats för såväl gamla som unga, en plats att inandas kultur, språk, beteende.

Stenbergska villa utmed dagens Bergsgata, i bakgrunden skymtar över en stor ödetomt fastigheten som än idag är på plats. Senare vet vi alla vad som har hänt med tomten över gatan, dagens mötesplats Möllevångstorget.

Ännu en vy från Möllevångsplatsen.

 

Tillbaka.