Mjölkbaren - Ringbaren vem kommer inte ihåg. Vem kommer ihåg mjölkbaren på hörnan Södergatan 20 - Baltzargatan. Idag ligger här ett hotell. Snart, faktiskt i skrivande stund slutputsas den nya huset som ska ersätta vårt gamla Buttericks Hus motsatta hörnet med adress Baltzargatan.

 

Buttericksbutiken flyttas efter många år ner till Skomakaregatan. Nya hyresgäster är på väg in i Glaspalatset, trottoaren lägges om, belysning monteras och först på plats Stadium sportaffären.

 

Hörnet Baltzargatan – Södergatan en regnig dag. Buttericks Hörna 50-54

Tillbaka.