Betydligt tidigare foto av Södra Tullgatan, Malmö.

Notera på höger sida där vi kan se Metropolteatern. Detta namn låg senare till grund för Biograf Metropol.
Över kanalen på vänster sida ser vi August Stoltz och dennes affärs och bostadshus som uppfördes 1908.
Fastigheten med adress Drottninggatan 38 - Södra Förstadsgatan 2 finns kvar ännu idag, inrymmer ett antal nya moderna affärsidkare.

 Metropol vid dåvarande gata.

Denna bio inrymde enligt säkra källor 658 platser. Namnet Metropol fick sitt nuvarande namn år 1913 av Jens Edvard Kock.

En annan kär och fin biograf var dåvarande och är fortfarande våran biograf Metropol idag liggande på nuvarande gågata. Kvar finns även som synes på bild huset som även existerar idag innehållande en godisaffär kvar. Längre bort i bild skymtar rött tegelhus utmed Regementsgatan samt längre bort mot gula husen på vänster sida dåvarande hus och faktiskt nuvarande hus på gågatan upp mot triangeln.

 

Metropol nuvarande gågata

På något sett kan man väl se denna bio Metropol som en liten solkskenshistoria och ett litet arv till efterkommande och deras historielära om Malmö och deras biografer då och nu.
Nu ser det dock ut som om Biografen Metropol är på väg bort. Biosalongen stängd sedan en tid.

Metropol anno 2002 riven och ombyggd till ännu en ny affär för köpstinna personer.
En biograf som sagt vad mindre, får se hur länge biografen mittemot kan stå emot.

1962 revs delar av detta kvarter men man tror inte att det är sant man sparar nämligen denna kultur och bygger sedan upp nuvarande Södertull och dess kvarter kring just biografen. På bilden ser ni även godisaffären ja, den finns ännu kvar. Ibland när man ser denna korsning av två arkitekters resultat så undrar jag självklart vad tyckte dom att dom fick, var dom nöjda med slutresultatet. Detta lär vi aldrig få svar på.

Stora biografteatern år 1912 då det var dags att riva för att ge plats år en ny större modernare bio nya Metropol, som tyvärr idag 2002-05-28 är stängd kanhända har denna biograf gjort sitt, idag härskar nya friska idéer, av bion syntes inget kvar, allt borta med vinden. Skarpa ögon ser kanten av den godis och chokladaffär i höger bildkant, denna finns kvar ännu i dag. Denna biograf hade nyligen flyttat från motsatta sidan Östra Tullgatan 6 till nu då Östra Tullgatan 3.
Biografen öppnades år 1970 den 17 september av M. Persson som drev densamma fram till år 1908 den 11 januari.

År 1908 övertogs denna av vinhandlaren Frans Lundberg som drev densamme fram till år 1912 den 30 september under samma namn. 1912 revs denna biograf.

Den 1 oktober år 1912 övertogs denna av Jens Edvard Kock, tillika direktör i Malmö Biograf AB som efter hand lät riva och bygga en ny biograf på samma plats nya namnet blev Metropol.
Denna nybyggda skapelse invigdes år 1913 den 20 december.

Kocks Biograf från 1911 var en av många biografer, denna låg på hörnet Södra Tullgatan 6- Södra Vallgatan, Malmö