Sjukhus i vår mening fanns inte under medeltiden. Drabbades man en sjukdom eller ålderdomssvaghet var det i hemmet man fick sin omvårdnad. De som inte hade denna möjlighet fick då istället lita på att man fick komma in på någon av dessa kyrkliga barmhärtighetsinrättningar som fanns runt om i staden som t.ex. Östergatan - S:t Gertrudsgatan, här fans det en gård och ett kapell. Som tidigare berättats så fanns det en sådan anläggning till i staden belägen invid Baltzargatan - Södergatan. Den största verksamheten var ändå Heligandshuset, Stortorget.

Gamla Lungkliniken

Byggnaden med tornet känner vi igen, eller.

Samma vy som ovan

Dåtida infart

Flensburgska Vårdanstalten

Malmö Allmänna Sjukhus dåtidens Röntgen(Radiologiska avdelningen)

En betydligt äldre bild visar tennisbanor utmed Södra Förstadsgatan. Till vänster vägen som är infarten.

Mitt i bild finner ortopeden.

En bild av bl.a. Pildammsvägen och hur det såg ut tidigare.

vy över Pildammsparken sett från Malmö Allmänna Sjukhusets område.

En bild från förr Pildammstornet, i mittbild skorstenen från sjukhuset pannrum samt Kvinnokliniken.

 

Gamla medicinen.

Nog har väl det mesta förändrats, notera att det mesta har ersatts med modernare och att fler aktörer idag finns på plats.

 

Vy över Malmö Allmänna Sjukhus dåtidens Röntgen(Radiologiska avdelningen) i högerkant.

 

 

Tillbaka.