Sjukhus i vår mening fanns inte under medeltiden. Drabbades man en sjukdom eller ålderdomssvaghet var det i hemmet man fick sin omvårdnad. De som inte hade denna möjlighet fick då istället lita på att man fick komma in på någon av dessa kyrkliga barmhärtighetsinrättningar som fanns runt om i staden som te.x. Östergatan - S:t Gertrudsgatan, här fans det en gård och ett kapell. Som tidigare berättats så fanns det en sådan anläggning till i staden belägen invid Baltzargatan- Södergatan. Den störtsa verksamheten var ändå Heligandshuset, Stortorget.

Vårt första Allmänna Sjukhus. Efter den stora koleraepidemin i Malmö år 1850 tog Borgmästare Jacob Malmborg [Malmborgsgatan uppkallad efter denne] initiativet till att det skulle uppföras et sjukhus i staden. Efter en insamling främst från de förmögna borgarefamiljerna tillsammans 13.000 riksdaler uppfördes så på Slottsgatan 22 i kvarter no:57 Josefine [idag no:22 Slottsgatan] respektive Hjorttackegatan i Kv. Josefine åren 1856-1857 vårt första sjukhus som öppnade 3 november år 1857. Sjukhuset förestods av av stadsläkaren August Falck, i folkmun kallad falcken kallades sjukhuset vid slottsgatan "Falckens Sjukhus". Annexet som tillhörde detta sjukhus fanns beläget/inrymt på Jakob Nilsgatan 45, Malmö. Doktor Falck låt även uppföra en ståtlig byggnad i dansk renässans även kallad "Rosenborgsstil". Detta blev sedermera "Anna och Eva Bunths skola för flickor" vid Slottsgatan 30.Generösa bidragstagare var inte att förglömma bl.a. Frans Henrik Kockum som var genrös nog och skänkte 333 rdr men en strå vassare var Malmös Apotekare med en gåva på 2000 rdr. Huset revs år 1896 och vad som senare öppnades behövs väl ingen ledtråd, just det, magistratsvången sedermera MAS som står för i folkmun ännu idag som Malmö Allmänna Sjukhus benämning som brukas även av mig. En av våra folkkära, Gustaf Fröding har intagit denna inrättning som patient. Vid Sallerupsvägen i Malmö lät Doktor Falck uppföra ett lantställe "Tusculanum", som revs 1977. Doktor Falck själv gick bort år1901.

Skjutsstallgården. Före epoken på Slottsgatan 22 fanns i Malmö ett sjukhus i hörnet av Djäknegatan - Baltzargatan. Detta inrättades år 1838 för att ta emot "de fattiga och tjenande klassen". Nedan två (2) foton av det allmänna sjukhus som fanns på Slottsgatan 22, Malmö.

Allmänna Sjukhuset vid Slottsgatan 22. Invigt år 1857. Sedermera bestämt 1896 flyttades samtliga patienter till nya Allmänna Sjukhus, Södervärn vilket stod klart år . Innan det kallades MAS så var det namnet magistratsvången som gällde. Flyttningen berodde till stor del på den kraftigt ökade befolkningstillväxten samt att utveckling inom just detta område gick otroligt fort vilket gjorde just detta sjukhus ganska så omodernt. En annan mer trolig orsak var att det var för dyrt i drift. Till vänster skymtar Hjorttackegatan.

Nedan bilder från Malmö Allmänna Sjukhus 1900-tal.

Kirurgen från 1896 finns än idag kvar som ren administrationsbyggnad som även på min tid var öronpoliklinik. Snett vänster bakom skymtar dåvarande barnbördshus och tittar vi riktigt noggrant ser vi även i mittbild tornet på byggnaden som idag även innehåller till stor del administrationsdel.

Kommer ni ihåg vaktlokalen som låg lite längre bort till höger om inte här kommer en liten påminnelse om hur det såg ut på 1960-talet.

Många minns säkert den gamla infarten som tillika innehöll portvakt samt en öppen väntsal för allmänheten.

Besökstiderna var stränga och tro det eller ej men det rådde faktiskt åldersgräns för besök på avdelningarna.

Bild 1955.

Som avslut på denna lilla bildserie så måste det ha inneburit stora problem för såväl sjuk i första hand förstås, men med den tidens ambulanser fick vara så goda att vänta när bommarna gick ner och det var ofta. Här gällde det att inte vara dödssjuk.

Järnvägen mellan Ystad - Malmö. Bild från 1955.

Malmö Allmänna Sjukhuset stod klart år 1896.

Malmö Sjukhem och Pensionsstyrelsens paviljong Invigt år 1930. Eller Kungliga pensionsstyrelsens paviljong för nervöst sjuka. Idag Hudklinik.

Malmö Allmänna Sjukhus avd VI

 

Malmö Allmänna Sjukhus avd I och II

 

Infektionskliniken.

Tidigare var Epidemisjukhuset byggt 1880 förlagd på en plats vid av Zenithgatan, Malmö. Denna byggnad togs senare över av ännu okända hyresgäster. Någon gång under 1980-talet har i alla fall Malmö Lokaltrafik innehaft byggnaden som kontorsbyggnad.

Nu 2002 renoveras fastigheten för att inhysa studenter i 60-talet nya lägenheter. Värd för dessa blir World Maritime University.

När det nya bygget stod klart stod även det nya namnet klart Infektionskliniken. Malmö Allmänna Sjukhus stod för det mesta vad gäller administrationen dock dröjde det till 1963 då verksamheten integrerades med just Malmö Allmänna Sjukhus.

Malmö Allmänna Sjukhus Kirurgen I.

Tillbaka till huvudsidan Malmö 1.