Rondellen Lundavägen - Fredsgatan.

Rusningstrafik - vänstertrafik året 1950.

Historia: Lundavägen tidigare benämnd som Lundsgatan år 1880. Upp till höger ser vi Höstgatan. Den fick detta namn när Fredsgatan delades upp året 1962. Resten av Fredsgatan löper idag bakom Favör och bort mot Drottninggatan. Fredsgatan har väl varit den gata som flitigast utsatts för nya tänkbara gatunamn som t.ex. Konduktörsgatan, Tågmästaregatan året 1963 och Idaborgsgatan året 1961. Alla efterfrågade säkert på 1950-talet om en anläggning av en motorväg. Sagt och gjort blev detta till vilket innebar att ett antal gator fick nya sträckningar t.ex. Hornsgatan [uppkallad efter Gustaf Horn en krigets härförare av trettioåriga kriget] och Flintgatan. En gata i samlingen försvann helt och hållet. Vånggatan som namnändrades år 1904 till Hornsgatan, ett namn som på 1960-talet överfördes till den närliggande vägsträckningen vid infarten/utfarten till just motorvägen. Bilden ovan ger väl lite till alla bilnostalgiker, många fina bilmärken.

Malmö Mjölkcentral. I höger bildkant på tomten där Bilia nu finns fanns inte Malmö mjölkcentral utan ett mejeriföretag som hette Malmö mjölksterilisering men som kring 1940 bytte namn till Malmö Nya Mejeriförening.   Denna förening ingick i den grupp mejeriföretag som 1964 bildade Skånemejerier.

Berättelse från dem som kommer ihåg Malmö Mjölkcentral. Malmö Mjölkcentral låg på Högamöllegatan i Kirseberg. "Ruth Larsson berättar om bl.a. dessa tunga kannor som dagligen skulle lyftas. R.L. började här februari 1940 och arbetade som mejerska. På tal om lyften säger hon att det gällde att snabbt finna rätt teknik att lyfta dessa stora kannor annars tog ryggen stryk. Till mejeriet kom mjölk från stora gods med upp till tusentals liter mjölk om dagen. Smörtillverkningen fanns i en annan särskild avdelning som sköttes av en mejerist. Grädden kom från småmejerier ute på landsbygden. Malmö Mjölkcentral hade egen mjölk och brödaffärer över hela Malmö. På mejeriets andra våning tappades mjölken på glasflaskor, tre olika storlekar fanns, en hel, halv och tredjedels. Här fick man även slita ont när det gällde att stapla dessa en liters flaskor, sex backar högt skulle det vara. Vi bodde i mejeriets lägenhet på Nya Vattenverksvägen. Jag vill minnas att Malmö Mjölkcentral låg på Möllegatan i närheten av vattentornet. Ledigheten bestod av en vardag i veckan samt var tredje söndag. Bestämd semester fanns inte, men vi var lediga en tid på sommaren." Detta företag ägdes till 50 % av Solidar och resten ägdes av mjölkbönder. MMC på Kirseberg köptes av Skånemejerier 1974.Mejeriet stängdes i slutet av 70-talet och är rivet.

Malmö Nya Mejeriförening på Lundavägen 19,Malmö.

Historia: Materialet hämtat från M.N.M: s personaltidning no:1 År 1947. Malmö Nya Mejeriförening.
Vad gör de på mejeriet?

Klockan är 4 på morgonen och det är vad man populärt kallar >> svinkallt>>. Det är mörkt och tyst, storstaden sover, man ser bara en och anna cyklist, flertalet söker sig över järnvägen vid Lundavägen, annars är det stilla, denna mörka vinternatt. Så, plötsligt flammar ljuset ut ur en stor byggnad mittemot Östervärns station, porta slås upp, bilmotorer börjar brumma, och ett stigande slammer av mjölkkärl sliter sönder tystnaden. Mejeriet har börjat sin arbetsdag. Efter ca:2 timmar har den sista fullastade bilen lämnat mejeriet. Allt har gått prickfritt, personalen pustar ut, laddar för en kaffepaus. Strax efter kl 7 anländer så den första leveransen från leverantörerna, sedan följs dessa leveranser i stup en efter en. Allt vägas noga, prover tagas, som sedan ligger till grund för betalning av erhållen pr kg. mjölk. Flaskavdelningen jobbar febrilt sedan kl 4.30 med utlastning av glasmjölken, senare kl 7.30 kommer den kvinnliga personalen och tappningen tar sin början. Klockan 6 på kvällen har äntligen allt blivit tyst på mejeriet igen, det ända som hörs är surret av några pumpar och förstås dessa kylmaskiner.

Bild nedan, dessa Fordbilar stod förmodligen för mången transport runt om i Malmö.

Detta och mer där till går att läsa i den personaltidning som just nu befinner sig i mina ägor.

 

Midhem. Värt att veta om egendomen och Djupadalsvägen en gång som löpte ner till dagens motorväg. Vägen uppkallad efter egendomen Djupadal. Revs förmodligen kring året 1935. Om vi går tillbaka till Höstgatan så fanns här en bit bort fram till året 1988 Midhemsvägen idag knappt någon som bryr sig, fanns det finns en liten bit kvar. Men den har haft en tidigare så stor sträckning från dagens motorväg ända bort över Lundavägen bort till Södra Bulltoftavägen. Som gata utgick den år 1989. Återigen en villa som är kopplat till namnet på gatan Villa Midhem, som ägdes av köpmannen Daniel Hjort, bortgången år 1889.

Tillbaka.