En pojke stolt poserande utanför Limhamns Station 1903 med sin hästspårvagn.

Hästspårvagnen står inne på stationen på Öresundsgatan idag benämnd Limhamnsvägen i väntan på folk som ska med ut till badhuset för dagens dopp. Att notera vilket inte framgår så klart på bild, hästen kunde ibland vid väldiga soliga dagar förses med en stråhatt för att skydda sina ögon. Många resenärer kommer med tåget från Malmö för att sedan stiga på hästspårvagnen för vidare färd. Resan kostar 10 öre. Något ovanligt kan tyckas men kanske väl fungerande fanns på denna hästspårvagn, brevlåda, en blå som det skulle vara på denna turen, ty det fanns nämligen olika färger på dessa brevlådor, dessa skiftades sedan under vissa tider på dagen. Tanken var att passagerarna vid varje hållplats kunde sända brev och vykort med det trevliga ekipaget. Det intressanta som jag ber att få återkomma i "Var exakt på Limhamnsvägen dåtidens Öresundsväg låg Limhamns Stationshus."

Järnvägsgatan år 1908. I huset till vänster syns Monopolets filial, om något av dessa hus finns kvar idag vilket jag tror så ska det vara just husen på vänster sida och där herrarna står på cykeln under trä har vi till vänster Sveagatan. Rakt framåt där herrarna står mitt gatan kommer vi fram till Linnegatan.

Järnvägsgatan en vinter dag slaskig sådan år 1923. I huset till höger ligger Carl E Larssons Järnhandel. Denna affär låg 1978 i samma lokal.

Korsningen Linnegatan - Järnvägsgatan år 1927. Nog känns väl korsningen igen, på. höger sida ligger idag år 2003 bland annat FöreningsSparbankens kontor och mittemot på andra sidan gatan ligger en massa nya och moderna fastigheter. Fortsätter vi rakt fram i korsningen så kommer vi ut till Öresundsgatan idag Limhamnsvägen. Tar vi och håller oss till vänster så är vi på ut mot Kalkbrottsgatan för vidare färd ut mot Limhamns badhus. Skulle vi hålla oss till höger så är vi på väg in till staden Malmö igen.

Sveagatan. Längre fram korsad av Järnvägsgatan. Följer vi Sveagatan rakt fram så går färden i riktning in mot Geijersskolan och skulle vi följa den ytterligare så skola vi hamna i Staden Malmö.

Gamla gatan år 1970

Historia: När Limhamn inkorpererades med Malmö så var det inte ovanligt att det förekom samma namn i såväl Limhamn som i Malmö. Samma var orsaken här, gatans tidigare namn var just Rundelsgatan som vi vet finns inne i Malmö och Caroli City. Vid tid för ett namnbyte föreslogs därför Gallsgatan efter Ola Gall. Ola Gall som kom till Limhamn på 1840-talet. Han hade tidigare varit husar, men ägnade sig nu åt fiske. Han bosatte sig på Hyllie Strandmark 1, detsamma som Gamla gatan no:6,men då hette gatan Bruksgatan. Ola Gall, båtägare, "Emanuel" var namnet på jakten/båten som var på 21 ton.Ola Gall d.ä. gick bort år 1893. I samband med faderns bortgång tycktes det som om sonen slutade segla. Han installerade sig husägare vid Gamla gatan4. Ola Gall d.y. gick bort november 1906.

Malmö - Limhamns Järnvägs station och Malmö Västra station. Torsdagen den 19 september 1912. Ovan moln det tyska Luftskeppet Hansa , med ombord grefve Zeppelin

Här en vy mot det unikt skyltade Limhamnsstationenoch Malmö V sett från Bagers plats. Bilden från en sommardag år 1920-talet. Spåret till vänster leder fram till ett industriområde vid Citadellskajen. Samma sida en kiosk mitt inne på banområdet, lite ovanligt men fyllde kanske sin funktion. På magasinbyggnad i mittbild ska stå på skylten Limhamnsstationen, tv om denna byggnad sticker väntsalsbyggnaden ut. Man kan i bild även se Malmö Stora Valskvarn tillhöger i bild. Huset i mittbild finns idag. Om den lilla runda byggnaden framför finns inget dokumenterat.

Limhamns Järnvägsstation och det gamla godsmagasinet.

Malmö - Limhamns Järnvägs andra station före år 1907. "Väntsal" "3 klass" och "4 klass" står det mycket prydligt i smide på taket till det lilla säregna väntsalshuset i "morisk" stil på Malmö - Limhamns andra station i Malmö byggd ca:1887. I bakgrunden kan man se godsmagasinet (som idag finns kvar, håller på att renoveras). Till höger om stationshuset ses i bakgrunden Malmö Tullhus, (idag Malmö Börshus)

I mittens bild skymtar även Malmö Central.

tillbaka.