Lilla Trädgårdsgatan, Malmö.

Historia: Lilla Trädgårdsgatan planerades och fick sitt namn 1807 då fästningsverken runt stadskärnan raserats men blev inte utlagd förrän 1857-1861.  Sitt namn fick gatan eftersom det i början av 1800-talet anlades en hel del trädgårdar i grannskapet.
Vid denna gatas utläggning delade man hela kvarter Rostock i två delar, varav den södra delen fick namnet Kvarter Stralsund.
Lilla Trädgårdsgatan som låg mellan Grönegatan och som den då hette Qvarngatan i karta från 1875 mynnade ut vid Södra Promenaden. Gatan utgår året 1972.  Lilla Trädgårdsgatan blev bara lite drygt hundra år, den försvann som många andra gator i dess närhet i början på 60-talet då rivningarna var som värst.  De båda kvarteren som tidigare delats 1857-1861 blev nu ett igen kvarter igen kvarter Stralsund. Vid noga kontroll av bild ser man ett torn sticka upp i vänster kant av bild, detta torn tillhör S: t Johannes Kyrka som ritades år 1901 av arkitekt Axel Anderberg, själva byggnationen påbörjades år 1903 men blev inte klar förrän år 1907 p.g.a. av strejk viss del under ett antal år.
Arkitekten A. A har även två (2) byggnader kring Stortorget, Malmö men kopplas även till Stockholm för ett antal teaterbyggnader.

Tillbaka.