Bild från SDS 15 Augusti 1974.

 

Hedmanska Gården lilla Torg, Malmö 1999.

Byggt 1822 av Gustav Barcke. Huset innehåller idag toffelaffär, smyckeaffär samt urmakeri och att man under vissa dagar när Form Design har öppet kan komma in på denna fantastiska gård.

Det gula huset liggande sidan om men som inte är med på bild tillhörde Peter Malmros .

Huset inrymmer idag Form Design Center samt en affär vid namnet Hökeriet som säljer svenska nationalprylar. Dessa båda fastigheter ligger i Kv. Gyllenstjärnan som även sträcker sig runt hörnet och Hjulhamnsgatan där vi bland annat finner Diedrich Sölchers magasin. Här precis som i andra delar av Malmö finns ett antal äldre hus som är värda ett besök.

 

Hedmanska gården lilla torg år 1930.

Detta är 1930-tal det är inne på gården. Genom porten skymtar man lilla torg som vi den tiden var belagt med en ganska så fin och stor saluhall. Gubbarna på bild promenerande på Östra Torggatan där man även kunna finna Heimerska Gården, består egentligen av två hus. Det gula trevåningshuset byggt år 1855 samt det då gröna hörnhuset byggt år 1851.

 

 

Foto: Max Olsson

 

Historik om Hedmanska Gården Lilla Torg Malmö.

Gården första omnämnande härrör från Malmö raadstue protokoll 1529, men förmodligen har kvarteret varit redan under 1400-talet. På 1500-talet var Hedmanska gården uppdelad i tre mindre gårdar.

Västra Gården. Den västra gården [nuvarande Pehr Malmros hus] ägdes 1539 av herr Steen Bilde och skänktes senare till hospitalet Heiliggeisthus" att holde ther en seng oppe met til en sjug mendiske". Hospitalet sålde den 20- år senare till Niels Hammer som ägde granngården. Denne lät 1597 uppföra Korsvirkeslängan som idag bör hans namn. Detta hus anses vara landets bäst bevarade korsvirkeshus från slutet av 1500-talet. När svärsonen 1615 ärvde gården betecknas den som "Jens Emmersens nye gaard" 1725 köper Diedrich Sölscher en handelsman från Lybeck samtliga delar av nuvarande Hedmanska gården.

Södergården. Den kallades för Södergården när hans svärson Haqvin Bager ärvde den 1744 och bedrev framgångsrik lanthandel. Haqvin Bader var en originell Malmöprofil med sinne för nydaning och förändring. På sin gård hade han ett sädesmagasin av ovanlig konstruktion [nuvarande Diedrich Sölchers magasin]. Inne i magasinet påträffades en dubbelkölna [sädestork] under restaureringen 1980. Även hans skalderum kom fram i Niels Hammers hus. Det vittnar om hans poetiska läggning och hans konstintresse.

År 1803 ombyggdes de två mindre husen på den västra gården och den klassicistiska fasaden uppfördes mot Lilla Torg. Denne byggnad omnämndes som Pehr Malmros" nyligen uppbyggda i boende hus" den för Malmös gårdar så typiska halvbyggnaden på Niels Hammers hus1822 av Gustaf Barck.

Gabriel Hedmans gård. Tio år senare kom gården i Gabriel Hedmans ägo och förblev därefter uppkallad efter denne siste handelsman. När handeln med spannmål blomstrade i Malmö i mitten på 1800-talet lät Gabriel Hedman uppföra det höga spannmålsmagasinet. 1894 byggde hans svärson Harald Bager förrådshuset som begränsar gården i öster. De nya tegelmurade byggnaderna ersatte äldre korsvirkeslängor på samma plats. Småfirmor och butiker hyrde gårdsbyggelsen i mitten på 1900-talet.

Malmö Kommun. Malmö Kommun förvärvade gården 1967. Därmed räddades denna kulturhistoriska värdefulla Malmögård till kommande generationer. År 1974 ombyggdes det stora regelmagasinet till ändamålsenliga utställningslokaler för Form Design Center. Mellan åren 1979 - 1982 restaurerades de mindre byggnaderna runt gården i samband med detta kom värdefulla interiörer och dekorationsmålningar fram i dagen. Restaurering kostade omkring 6 milj.

 Porthuset mot Lilla Torg och Niels Hammer. 

I det lilla porthuset mot Lilla Torg bodde på 1500-talet en Malmöborgsmästare Niels Hammer. Till höger i stora porten kan man se att här huserade Haqvin Bagers skalderum längre in på gårdens vänstra sida finner vi Harald Bagers förråd därefter rakt fram Gabriel Hedmans magasin och längre bort i samma länga finner vi Diedrich Sölchers magasin och vidare till höger finner vi Pehr Malmros hus och därefter Jens Ennersons loft.

 

 

FaxeHuset Lilla Torg

Malmö 1999 Omnämnd 1580 förändrad 1846 samt ombyggd 1910 ligger i Kv. Blomman med adress Larochegatan 4a resp. 4 b. Något jag tycker man borde lägga märke till är den stora lampa föreställande en stor druvklase utanför entrén 4a ännu väl underhållen.

Malmö 1999 Omnämnd 1580 förändrad 1846 samt ombyggd 1910 ligger i Kv. Blomman med adress Larochegatan 4a resp. 4 b. Något jag tycker man borde lägga märke till är den stora lampa föreställande en stor druvklase utanför entrén 4a ännu väl underhållen.

Ovanför dörren hänger en lampa utformad som en druvklase. Denna minner om vinfirman AD Faxe & Söner som ägde gården. Speciellt berömd lär punschen "Faxes gamla", tappad på svarta flaskor, ha varit. Vinfirman hade en tid spirituosaaffär i det gamla huset.

Faxeska huset förvärvades 1842 av Adolf Faxe och har ända sedan dess varit i familjens ägo. Om man tar till höger innan huset så kommer man ner till Hjulhamnsgatan som ni kommer ihåg att jag berättade om att där längre ner på gatan/p. platsen [Åhléns Varuhuset]var utgången från Bio Scala.

Om man tar till höger innan huset så kommer man ner till Hjulhamnsgatan som ni kommer ihåg att jag berättade om att där längre ner på gatan/p. platsen [Åhléns Varuhuset]var utgången från Bio Scala.

 

 

Lite historia om Faxehuset. Nedan går att förtälja att man var på väg att riva bl.a. just detta hus som då staten hade i malpåse men bröderna Faxe tog strid om detta 1909 inför rivningen och samma år försökte dessa bröder ge Malmö ett första exempel på hur man restaurerar ett korsvirkeshus. Det ägs ännu idag av släkten, en gång berömd för sin vinhandel symboliserad av den rekonstruerade druvklasen över porten. Och även om bröderna av den livsfarlige stadsarkivarien Isberg förledes att tro att huset var 1580-tal och inte 1780-tal så hamnade de tydligen rätt ändå.

Faxerska huset som butikshus. Sedan restaureringen 1962-1963 är det bank med konstgalleri på loftet. Namnet har huset av Elof Ekström som i början av vårt sekel drev butiken, först åt Faxes sedan som sin egen.

Aspegrénska Huset. Byggt i 1600-talets början på Mäster Nilsgatan 3 - Östergatan, byggt som brygghuslänga till en gård vid Östergatan. Utom dryckenskapen har det tjänat en annan last nämligen som tobaksfabrik på 1700-talet av Frans Suell d.ä. Aspengrenska sålde sedermera huset till Bikupan. Vid rivningen år 1910 förvarades byggnadsdetaljer och annat viktigt material på Malmö museum som sedermera gick att återanvända till nya Aspegrenska huset på Lilla Torg.

En annan beryktad krog på Lilla Torg.

Ett hus som dessvärre inte finns kvar är det s.k. stolpahuset, under 1800-talet en beryktad krog. Sitt namn hade huset på grund av den stolpe som bar upp en utskjutande andra våning. Stolpahuset revs 1899 och fick lämna plats för stadsarkitekten Salomon Sörensens saluhall, vilken dominerade torget under 1900-talets första hälft.

 

 

En svag skymt i vänsterkant av Salomon Sörensen Gamla Saluhall.

Ekströmska Gården ovan. Renovering av just Ekströmska gården och återuppbyggnad av Nya Aspegrenska Gården, som Sparbanken Bikupan köpt år 1906 och sedan rivit för en större fastighetsaffär Caroli City. En gård uppförd år 1810 var den som fick ge plats åt det idag nyuppförda Aspegrénska. Tidigare ägare i sammanhanget ska nämnas Hans Schiuberg som förvärvade gården år 1761 i just kv 53 stjärnan nr 624. Huset var från börja på 1700-talet byggt som bostad, men kom att användas som salubod.

Nya Aspegrénska Huset. Vid rivningen av det första huset på Östergatan - Mäster Nilsgatan tillvaratogs viktiga byggnadsdetaljer, som sedan förvarades på Malmö museer, tills Sparbanken Bikupan omkring år 1960 beslöt att återuppföra huset vid just Lilla Torg. Restaurerades 1962-1964. Den "nya " Aspegrenska gården blev mindre än den ursprungliga. Man försökte återskapa det utseende gården haft före 1800-talets förändringar. Det som hämtas och återanvänts från gamla gården var volymen och enskilda byggnadsdelar som tex. snidade knektar och fyllnadsträ. Efter denna återskapelse och nödvändiga restaurering inredes densamme som banklokal och förblev så under många år för Sparbanken Bikupan. Efter återuppbyggnad vilket dröjde ända till 1963 det hade då gått femtio år emellan rivning /återuppbyggnad.

 

Wesénska Huset. Byggdes 1861 åt traktören Örnberg som här hade sin kaférörelse. Detta heter idag Lilla Torg 5. Här finns idag en indisk restaurang ed mycket god mat.

Fritz Hansens Hus. Byggdes år 1848 av fanjunkare och bagare Magnus Christian Lecke. Här bedrevs under mer än 50 år en bagerirörelse först av Lecke sedan av Bagaremästare Fritz Hansen och efter honom hans son ett gott stycke in på 1900-talet Idag heter adressen Lilla Torg 3. Inryms idag av ett Café Gökboet.

Hotel Anglai Huset. Detta fem vånings hus är ritat av arkitekten O. Hägg och uppfördes av byggmästare C. L. Müller mellan år 1911-1912. Byggnaden är en av många i Malmö ett exempel på nationalromantik, just denna dominerade svensk arkitektur i början av 1900-talet. Idag finns här ett antal öl/restauranger, frisörer, advokater, konsulter samt marknadsförare. Man kan väl säga att Lilla Torg uppfyller vad man en gång ville med Lilla Torg, en mötesplats för alla och en var. Adress Lilla Torg.

Nyströmska Huset. Byggdes år 1857 av handlaren S. H. Silov. I 90år från 1873 - 1963 låg här Fredrik Nyströms speceriaffär vida känd runtom i hela landet. På 1900-talet i samband med renovering tillkom också jugendornamentiken på fasaderna. Adress Lilla Torg 2. Idag finns i denna del av huset en pizzeria Piccolo Mondo.

Nyströmska Magasinet. med samma adress tillkom även detta år 1857, samma byggherre. Här påminner husets röda och varma färg om den köpenhamnska. På bottenplan huserar idag krogen Romans Krog.

Heimerska Gården. består egentligen av två hus. Det gula trevåningshuset byggt år 1855 samt det då gröna hörnhuset byggt år 1851.Här huserar idag Rydbergs & Co frisörsalong på bottenplan i detta trevåningshus. Sedan år 1924 hade här Järnvaru AB Heimer & Co sitt kontor och försäljning. Här huserar idag en skivaffär på bottenplan. Jag vill minnas att gatan utanför hette Östra Torggatan.

  

 

Lilla torg 1989. Redan då var Lilla Torget krogtätt, fast av lite enklare slag än idag. Malmö city var väldigt krogtätt på den tiden. Allra tätast kring just Lilla Torg" I varje hus låg i princip en krog, trång, mörk, föga inbjudande. I en av dessa många var det en fällbar lucka utåt torget för gästernas bekvämlighets skull, så att de kunde stå ute i det fria och ta sin "bytta". Dagens hälsoinspektörer skulle nog inte köpa att man förrättade allt från diskning till potatisskalning ute i rännstenen eftersom några gårdar inte ingick i dåtidens restaurationer". I detta s.k. "krögarnes city". Vid torget fanns dessutom tre (3) små hotell, "Småland", "Italien" och Amerika". Andra populära krogar i centrum var "Björnen", "Gröna Katten", 2Gamla Tunneln", och sist men inte minst " Far i Hatten", ett stamställe för stadens poliskår.

Varför byggdes Lille Torffue?

Hur kan det komma sig att man överhuvudtaget byggde eller kanske ska jag säga skapade till Lilla Torg och till vilket ändamål var det tänkt. Trots att man hade ett Stortorg där alla handlare av de olika slags drogs till så blev med tiden detta torg för litet, trots att det ansågs vara det nordens största marknadsplats, Lilla Torg anlades år 1591 som stadens Lilla Torg, "Lille Torffve" eller "dett ny Torgh som det kallades i motsats till "det gammil torgh" [nuvarande Stortorget] uttalades.

Hur ser det ut idag, vem finns i dessa hus idag!

I övrigt på Lilla Torg som idag huseras av mängder av ölställen restauranger samt andra affärer tycker jag att ett besök till Steakhouse i Kv. Stjärnan no:7 eller varför inte i Indian Side no:7. Dessa både ligger nämligen i mycket gamla hus som säkert innehåller en eller annan historia, om detta ber jag att få återkomma. I no:5 huserar idag en japansk restaurang vid namnet Izakaya koi som sedan följs av Gökboet Café i no:3 på gammal adress Torfgatan, (torg). Var det denna sort handel man tänkte på när man ville att handel skulle bedrivas på och omkring Lilla Torg, ja ännu har inget påpekat att detta var/är fel. I dess närhet ligger faktiskt Saluhallen i Kv. Rosen på Landbygatan detta förtjänar även detta ett besök här finns ett mycket brett utbud på varor som ska säljas i en saluhall. Om denna ber jag att få återkomma. De flesta av dessa gamla namn försvann året 1969 och kan idag bara benämnas Lilla Torg.

Många undra säkert vad fanns på Lilla Torg tidigare!

Om man nu backar ännu längre tillbaka i tiden hur såg det ut på 1500-talet? Området var inte på 1500-talet attraktivt för bebyggelse p.g.a. sina sankmarker som dock senare åtgärdades. Först på 1540-talet skapades Lilla Torg som då var en utvidgning av Stortorget. Här trängdes allehanda allt från tjänstepigor till borgarfruar. Trängseln var stor bland köttdiskarna på den västra sidan medan bagaren på den södra sidan av torget lockade med nybakat bröd. För att undvika bråk vid brödförsäljningen fanns en del förordningar bl.a. att bagardrängen eller pigan som sålde sin husbondes bröd inte fick ropa åt andras kunder som stod via andra bagares stånd. Det var dessutom förbjudet i lag att tala illa om andras bröd, eller att bjuda kunden/locka kunden med "Blaffers Bröd" ett litet vetebröd, för att locka kunden till köp, var absolut förbjudet. På den östra sidan fanns fiskblötarna och i norr hökarna. Tyvärr försvann under 1700-talet hökarnas och fiskblötarnas små bodar som sedermera ersattes av riktiga hus. Lilla Torg höll därmed på att uppslukas av fast bebyggelse. 1903 uppfördes således saluhallen över hela torgytan, därmed kallades och inskrevs detta för Lilla Torg Kvarter 50,Saluhallen,Malmö.

 

Vem låg bakom beslutet att bygga en saluhall år 1958 på just Lilla Torg ? När togs detta beslut och av vem? Vad hette kvarteret som fram till 1900-talet bestod av en fyrlängad gård med affärer? Gården revs sedermera och man byggde då en saluhall [se nedan] som kom att ligga kvar fram till 1968. En styrelse tillsattes 17 mars 1899 för förvaltning av saluhallar. Denna styrelse beslöt den 9 sept 1898 ett uppförande av en ny saluhall på Lilla Torg i ett kvarter som fick namnet Lilla Torg Kv 50 Saluhallen. Kostnaden att uppföra denna hall beräknades till kr 128.000:-. Saluhallen ritades av stadsarkitekt Sörensson. Hallen blev klar 15 Juni 1903 och upplåts därefter till allmänheten. Hallen bestod av 1146,1 kvm. Här inrättades 32 st butiker på ca: 10 kvm samt om fyra grupper 65 butiker i mitten de flesta på omkring 3 till 4 kvm. Hyreskostnaden varierade i stort från 300 kr till källarerum på 25 kr. Dåtidens intäkt var då 16.400kr och utgifterna på 5.600 kr. Hallen var färdig 1903 och här bedrevs sedan handel fram till slutet på 1950-talet. Vad hände egentligen med hallen från 1950 till 1968. Saluhallen har haft uppdrag som Banklokal och bilförsäljningshall. Som vi alla vet revs Saluhallen 1968.

 I bild biltrafik på Östra Torggatan fram till Skomakaregatan.

Till höger löper Landbygatan som senare försvinner i samband med att Saluhallen rivs år 1968. Idag belamrad med Restauranger på utlagd gågata.

 

Samma år 1903 beslöt nämnda styrelse om ytterligare en saluhall att förläggas i Kvarter 20 Ripan med adress Södra Förstadstorget, till en kostnad av 165000:- och stod klart för inflyttning 2 Juli 1907. Hallen bestod av 1,177 kvm.

 

Här ser vi ner i Skomakaregatan med Östra Torggatan till höger.

 

 

Här ser vi ner i höger bildkant Landbygatan – Engelbrektsgatan 2. 

 

Bild från 1943, en otroligt fin Saluhall, stort, ljusinsläpp och mängder av nyttiga produkter.

Lilla torg en oas en träffpunkt för gammal som ung. Malmös träffpunkt sommar som vinter. År 2000.

Ett nytt sätt att vintertid se till att denna plats förbli träffpunkten för alla generationer. År 2000.

 

 

En vy över Lilla Torg en sommardag. Till höger i bild gamla Hotell Anglai, går vi sedan vidare rakt fram över torget så kommer du fram till vår fina Saluhall.

 

 

Tillbaka.