Historik Kalendegatans södra del.

Kalendegatans södra del under 1500-talet kallades för Krageviken, dvs. efter kråkviken efter ett vattendrag. I jus huset på hörnet där Claus M bodde fanns i slutet på 1400-talet en "abildgaard", en liten äppleträdgård anlagd av Rådman Mogens Jenssen. Här uppfördes senare det hus som kom att kallas för "Kragevik" som Kantor Adzer Persen donerade till S:t Petri Kyrka som bostad åt den tjänstgörande kapellprästen Claus Mortensen som sedan var innehavare av detta hus. Vid tiden 1985 fanns i samma hus på bottenplan Nanna Carlqvist speceributik med kaffekvarnens svänghjul väl synligt i skylten. Det hus till höger om innehöll "AB Lundgrens Söners tryckeri". Tidigare innehavare av denna lokal var J Stenström Tryckeri. På andra våning över tryckeriet bedrevs ett skörhetsinstitut av Hilda Borgström som utförde behandling från topp till tå. Hon var nämligen både ansiktsmassör och fotspecialist. Dessa tre [3] fastigheter låg kvar till i alla fall till 1985 Maj. Runt hörnet ner till Flensburgska Magasinet från 1847. Ligger kvar ännu idag år 2002 dock lite renoverat.

Claus Mortensen. En ung präst från Malmö, Claus Mortensen, for till Köpenhamn för att fortsätta sina studier. Där fick han höra talas om en man som hette Martin Luther. Luther ansåg att mycket av det som prästerna predikade inte stämde överens med bibeln. Claus Mortensen blev övertygad om att Luther hade rätt. Han ville därför föra vidare till dem därhemma, det nya som han själv fått höra. Med Jörgen Kocks hjälp fick Claus Mortensen tillstånd att hålla gudstjänst i S:t Petri kyrka. Nu genomfördes det nya som Luther lärt. Det innebar bl. a att klostren stängdes och kyrkans egendom beslagtogs av kungen. Bibeln och psalmerna översattes till danska. Gudtjänsterna hölls också på danska. Claus Mortensen blev kyrkoherde i S:t Petri kyrka. Han ligger också begraven där. Hans enkla gravsten finns i koret framför högaltaret. Den latinska texten inleds med hans namn: Nicolaus Martini. Claus Mortensen var född i just Malmö 1499.

Kv S:t Jörgen. I just detta kvarter S:t Jörgen hörnan - Kalendegatan - Baltzargatan finns idag ett litet hus på no:24 Baltzargatan, i just detta hus bodde en gång i tiden prästen Claus Mortensen Malmö Stads Reformator" Den lutherska reformationens förste förtunnare i Skåne" under tiden 1539 - 1576. Gick bort 1576 76 år gammal. Detta gamla hus som på 1500-talet kallades för "kragevik" efter det stora "vandlöbet" i södra delen av Kalendegatan just där han var bosatt. Claus M lämnade 1541 kyrkoherde befattningen vid S:t Petri och var sedan under 30 -talet år prebendepastor i Husie och Västra Skrävlinge men bodde ändå kvar under denna på just detta Kragevik.

Kalendegatan - Baltzargatan.

Historia: På fotografiet här ovan från tidigt 1900-tal kan man notera att de två små husen vid den tiden inrymde som synes på bild tre (3) arbetsplatser. På hörnan ser vi Nanna Carlqvists hökeri, därefter finner W Segerström som säljer cyklar, motorcyklar samt symaskiner och i huset till höger finner vi Lundgrens Söner med tryckeri som gjorde sin insats för kulturen i Malmö att man genom sina ytterst förmånliga priser säkerställde Malmö fornminnesförenings utgivning av sin årsbok. Denna årsboksserie som startade år 1933, är helt klart Malmös största tryckta historiska uppslagskälla.

Kv Claus Mortensson. Mittemot där Claus Mortensson bodde uppkallades efter honom Claus Mortensens kvarter 48 som sträcker sig ner till Rådhuset - Södergatan - Lilla gränd - Kalendegatan.

tillbaka här