Kvarter 18 Höken.

Barn i Kvarteret Höken, Norra Rörsjögränd

Tre små flickor i hörnet av södra Rörsjögränd. Av dessa små gemytliga hus finns inte så många kvar i degans Malmö. Foto år 1930

Med sina små gemyliga gränder som ovan fula av liv, gemenskapen, värmen, sammanhållningen, skötseln av husen.

Utdömt "GUBBHUS" år 1826.. Fabriksgatan 5 uti Malmö med ett hus från året 1826, då Malmö hade ca:8.000 invånare, skänktes detta hus i staden af och silfverarbetaren Jacob Möller. Huset kallades i folkmun för "gubbahuset" var avsett att bli en s.k. välgörenhetsinrättning för nödställda hantverkare och/eller deras änkor. Huset var på fyra rum samt två kök för ett gemensamt bruk. Fabriksgatan lades ut år ca:1910 då vallarna hade raserats längs kanalen. Gatan gick fram till det s.k. sladdertorget vid Snapperupsgatan, där Timmermansgatan lilla sträckning kom från Rörsjöstaden. Timmermansgatan blev sedermera på slutet 1980-talet Baltzargatan. Gubbhuset börjades att användas omgående men det visade sig att den var helt enkelt för liten sett med de mått som staden växte, det räckte helt enkelt inte till för det ändamål det avsåg. Malmö Hantverkareförening som var stiftelsens förvaltare fick vänta med att utvidga trots att medel fanns. En fastighet inköptes sidan om "gubbahuset 1903, en fastighet betstående av tolv smärre lägenheter. Fastigheten dömdes tyvärr ut man ansåg helt enkelt att lägenheterna var synnerligen olämpliga, osunda, samt obekväma. Stadsfullmäktige upplät en tomt för byggnation år 1914 och efter ett väntade invigdes densamma år 1916 med sina första pensionärer. Stiftelsen ligger på Johannesgatan - mitt emot Pilgården.

 

tillbaka här