Nog känner vi igen våran kogg på plats vid just gamla smörkontrollen.
Koggen är tillkommen via ett projekt som under ett antal år pågick nere vid Kockum, Malmö.
Resultatet kan vi idag se på platsen vid gamla flygbåtsterminalen, Malmö.
I bakgrunden skymtar vi gamla Försäkringsbolaget Skandia hus.

 

Akterstäven till kopian av världens största kogg som byggs i Malmö.

 

Dykare i vattnet!
Av Sven Rosborn

En fruktansvärd storm från sydväst pressar väldiga vindmassor in mot den kala Skanörskusten. På ett stort skepp kämpar en besättning förtvivlat för att frälsa både sig själva och sitt stolta fartyg. Den sandiga kusten närmar sig snabbt.

Det stora seglet är uppe; man försöker desperat hålla sig fri från Skanörsudden för att längre norrut komma in i den skyddande Höllviken. Med ett väldigt dån grundstöter skeppet, styrbordssidan pressas ner av seglet, den väldiga masten klarar inte trycket utan knäcker sin infästning vid kölen. I fallet knäcks också styrbordssidan och skeppet är förlorat. Kanoner, kanonkulor av sten, utrustning och människor faller i vattnet. På detta sätt har marinarkeologer vid Fotevikens Museum kunnat rekonstruera detta skepps sista stunder ovanför vattenytan.

Sommaren 1992 arbetade museet norr om Skanörs hamn med att undersöka ett vrak från år 1540, fullastat med tegel. Under en paus i arbetet gjorde dykarna en kontroll av ett större vattenområde runt vraket. Plötsligt låg hon bara där, ett långt vrak av väldiga eketrä! Åren 1993-1995 undersöktes fyndet. Detta var Fotevikens Museums verkliga elddop när det gällde större marinarkeologiska uppdrag. Ett enormt uppbåd av dykare både inom och utom organisationen slöt upp. Internationellt väckte fyndet intresse, det talades ofta engelska vid dykningarna. "Uppdraget" i TV4 med Kristin Kaspersson ställde upp och hjälpte till att bygga den väldiga flotte med hus, observationsplattform m.m. som förankrades invid förlisningsplatsen.

Vraket är en s.k. "kogg". När tyskarna på 1100-talet grundade Hansaförbundet behövde man stora transportfartyg. Koggarna blev den främsta symbolen för handeln på Östersjön. Ofta var dessa mellan 15-20 meter långa och relativt klumpiga. Endast ett stort råsegel drev fram skeppen. En nästan helt bevarad kogg från 1380-talet har påträffats i Bremens hamn. Den kopia som gjort av detta skepp visar på relativt medelmåttiga seglingsegenskaper.

Skanörskoggen är byggd år 1390 i norra Polen; det har man kunna bestämma genom s.k. "årsringsdatering". Skeppet är alltså nästan samtidigt med Bremenkoggen. Men vilken skillnad i både form och storlek! Skanörskoggen är smäckert utformad under vattenlinjen vilket antagligen gör henne till en bra seglare. Hon är dessutom med sina 28 meter världens största kända kogg, helt byggd i ek. Lastrummet har kunnat ta emot upp till 100 ton. De många kanonkulorna av sten, som vid grundstötningen funnits på däck och fallit av skeppet, visar att koggen haft åtminstone tre kanoner med olika kaliber ombord. Detta är alltså också ett av världens äldsta kända skepp som fört kanoner.

På en snabbgående gummibåt närmade jag mig i juni 1995 för första gången vrakplatsen. Plötsligt hördes ett varningsrop: - "Dykare i vattnet!" Två marinarkeologer från Fotevikens Museum var på väg ner till sina arbetspass; vi fick allt ligga still och vänta tills dykledaren gav klartecken att angöra dykstationen. När jag en timme senare gjorde fridyk ner till vraket mötte mig en fantastisk syn. Sex marinarkeologer höll på med inmätningar. Som ett urtidsskelett stack de stora ekspanten och bordläggningen upp genom sanden. För att täta mellan plankorna hade båtbyggarna använt sig av vitmossa. Uppe på flotten fick jag känna och lukta på upptagen vitmossa med samma välbevarade konsistens som när den plockades i Polen år 1390. Det hela var fullständigt overkligt.

Var finns vraket i dag? På samma plats där det legat i sexhundra år. Enda skillnaden är att det idag inte längre är tillgängligt. Sand är ett bra material om man vill dölja och effektivt skydda vrak från plundrare och naturkrafter. Den 29 maj år 2001 klockan 12 sjösattes däremot en rekonstruktion av koggen invid Södra Varvsbassängen i Malmö. Det är Malmö Stad som med hjälp av Fotevikens Museum stått för bygget.

 

Allt detta och mer därtill finner du genom att gå in

tillbaka här