Gamla Kirseberg - Backahistoria. Som liten påg hörde man mycket om reviret på Backarna, gud nåde dig om du hitta på hyss eller visade dig där på backarna när pågagängen var samlade. Nedan följer ett litet plock från boken: Backarna Liv och Historia i en förstad av A.M Thagaard

Nybyggareandan - Innovatörerna. Som Grönegatan och Norregatan vill jag påstå att här fanns samma anda att bevara, många skickliga hantverkare, småbrukare och en byalaglagsanda långt utöver alla andra stadsdelar för stadsdel var den om även många glömde bort densamma. Lundavägen -tidigare kallad Östra Landsvägen byggdes om 1852-1853 och då sänkte man den stora Kirsebergsbacken varifrån man hämtade stora mängder sand och grus till de många byggarbetsplatserna i staden.

Lundavägen 1900-talet.

Storyn om det vilda Kirseberg kommer att återges nedan. Bilden till höger får väl illustrera pågarna.

*) Ni känner väl alla till Vattentornet på Vattenverksvägen nedan bild, idag omgjort till väldigt fina lägenheter.

Historia: Men hur många vet att när det byggdes och stod klart hösten 1879 så byggdes det på mark som köpts av Ludvig Kockum som då ägde Bulltofta gård. Här på denna mark fanns innan en kyrkogård för garnisonens soldater. Då vattentornet byggdes användes fortfarande begravningsplatsen för fångar vilket fortsatte fram till 1891.

Lundavägen, Malmö 1906 med sin första hästspårvagn stolt uppvisad som senare skulle köra mellan Södervärn – Östervärn.

Längs Nya Vattenverksvägen se nedan, som byggdes år 1914 planterades alléträd med stora vitkalkade stenar. Detta väg blev familjen Kockums infartsväg till Malmö, man bodde i villan Bulltoftaborg, änkan Kockum bodde här fram tills sin bortgång år 1912.

Nödbostäder. Hur många vet att de första nödbostäderna kom till året 1915 då det gamla vattentornet gjordes om till lägenheter efter Ewe & Melins ritningar. Eftersom detta inte räckte till på långa vägar byggdes ett nytt kallat Örtagården med 194 st lägenheter varav de flesta enrummare. De som flyttade in de flest i alla fall var järnvägsarbetare direkt inflyttade från landsbygden.

Vattenverksvägen år 1945. Bilden tagen ner och bort mot Lundavägen vars fastigheter syns i bakgrund. Låghuset på höger sida finns kvar än idag, och som vi vet kom senare Kirsebergstorg att anläggas mitt emot detta låghus. På höger sida finner vi Johanssons Spceriaffär.

*)Kirsebergstornet

Stadens äldsta vattentorn, som mellan 1879 och 1916 tjänstgjorde som vattenreservoar, och som därefter i 1910-talets bostadsbrist blev ombyggt till bostäder. Färdigställande blev detta år 1879

Inte bara ryktet på Backarna var på den tiden illa känt. Inte undra på det, boken förtäljer att hit flyttade allra sämre klientel. Att försöka få uthyrt till ordentliga människor var när nog omöjligt.Här var det på den tiden osäkert och otryggt. Ingen belysning på gatorna, trots att här bodde över 2000 tusen personer, fanns det inga gatlyktor och bara dåliga individer överallt. Inne i staden tändes den första gaslyktan redan 1854. Bråket på backarna stod ofta slaktardrängas pågar för. Ingen vågade ta notis eller ställning mot fridstörarna, dom fick florera där i sin fula skepnad.

Magistratet 1852. Som tur var beviljade Magistratet för ett gasverk. Två (2) år senare var detta Stadens Gasverksanläggning på plats och de första tändes 1 juli 1854. Gatlyktorna i sig var inte någon nyhet det var den nya energi som väckte förvåning.

Lantställen längs Lundavägen I slutet av 1800-talet uppfördes ett tiotal lantställen längs Lundavägens sjösida. Husen byggdes på en gammal betesmark.

Backatöserna. Det gick aldrig väl att följa töserna hem son bodde härute. När de kom till bommarna så sa pågarna hej. Sen fick fruntimmerna gå resten av vägen hem själva. Uppe på Vattenverksvägen stod det stora gäng och snackade. Hade man sällskap med en tjej, så fick man slåss med dem. Så stackars dem som försökte följa en backatös hem. De fick pryl innan kom härifrån, så de vågade knappt följa en. Men var det Kockumspågarna så gick de fria, ja det var nog lätt.

Så det där med ryktet "det vilda Kirseberg" kan jag själv verifiera att detta var inte lätt om man inte bodde på Kirseberg.

Lundavägen 1917. Spårvägen och linje 1 togs i bruk 1907 och gick fram till Kirsebergskolan som ni vet ligger längre fram under bron nästan upp till vårt fängelse på Gevaldiergatan.

Tillbaka.