Kirseberg 1697. I forna tider fanns det två (2) backar Öster om Malmö- Stora Kiörseberg- Lilla Kiörseberg .Intill den stora backen låg Kiörseberg Wången. Här fanns åkrar och ängar, som skyddade av stängsel. Utanför betade djuren på stadens mark. I södra gränsen gick en väg till Bulltofta. Som på den tiden var en bondby med nio gårdar. Kirseberg var som framgår av kartan indelade i olika vid detta tillfälle 16 lotter som senare utarrenderades till fyra (4) av stadens borgare. Senare på karta från 1850 kan man se att lott no:2 inhyste ett garnisonshus och fångkyrkogård. Kirsebersvången 1860 var nu 300 invånare. Småhusbyggnationen började ta fart utmed nuvarande Sandbackegatan. Kirsebergsvången 1870 var nu uppe i 1000 invånare. Vattentornet byggdes 1879 likaså Vattenverksvägen. Under en mellanperiod var dock vattentornet ombyggt tidigare till lägeheter. Kirsebergsvången 1880 2000 invånare. Kirsebergsvången 1890 hade nu sjunkit 1700 invånare mycket beroende på att många hade utvandrat till Amerika. Kirsebergsvången 1900 hade nu ökat till 2300 invånare, många som påverkade denna siffra var nyinflyttade företag som slakterier och bryggerier mest kända bryggeri var väl Mattsonska Bryggeriet vid Vattenverksvägen - Lundavägen.

Tillbaka.