Katolska Kyrkan, Malmö.

Idag ligger en park här " Raoul Wallenberg" fram till 1960 låg det en kyrka. Kyrkan låg med sin entré mitt emot Philipssons Musik. Den församling som grundades år 1870 utgjordes främst av utländska köpmän och hantverkare. Den förste Kyrkoherden hette Bernhard zu Stolberg- Stolberg tidigare österrikisk officer. Ett starkt intryck av katolikernas svåra situation gjorde att han beslöt att bli präst och att arbeta just i Sverige. Han förvekligade sitt byggande i hörnet av Kanalgatan - Lilla Nygatan. Här fanns även utrymme för en prästgärd samt en liten församlingsskola som grundades år 1870 samt inrymd till år 1950. För undervisningen svarade då Elisabethsystrarna som startade sin egen verksamhet i Malmö 1874. Kyrkan var absolut inte av jätteformat utan kunde på sin höjd rymma totalt 90 personer. Denna kyrka invigdes 29 september 1872. Denna var på tok för lite med tanke på att medlemsantalet ökade kraftigt. Man beslöt därför att ny kyrka skulle byggas, sagt och gjort, ny kyrka byggdes och invigdes om än med lite besvär eftersom allt inte var riktigt klart och invigdes 1960-04-09 på Erik Dahlbergsgatan 28 Malmö. Invigningsförrättare var Kyrkoherde Bernhard Kock.

*) Historia om Södertullparken som anlades år 1962. Ingick tidigare i delen Södra Promenaden. Så heter det inte längre, året 1968 delades parken upp i Altonaparken öster om Studentgatan samt Raoul Wallenberg väster därom. I den västligaste delen av Södertullparken låg en gång kvarter Trekanten, bebyggd med Katolska Kyrkan, foto nedan år 1950.

 

Bild av Vår Frälsares Kyrka Malmö 1958. Bilden tagen från Gustav Adolfs Torg. Notera på högers sida huset som än idag finns kvar. Butiken på hörna inrymmer idag en tobaksaffär f.d. butik Handskmakaren.

På andra hörnan kan vi notera att här hade taxigubbarna sitt lilla krypin. I bild skymtar en del av den spårvagnslinje som även trafikerade över Gustav Adolfs Torg. Idag ligger här som vi alla vet Burger King i nytt husbygge.

Detta kyrktorn består av utvändigt av keramikmosaik.

Historia om Elisabethsystrarna. För undervisningen och uppfostran i ovan församlingsskola svarade Elisabethsystrarna som startade sin egen verksamhet i Malmö 1874. Dessa ägnade sig även åt ambulerande sjukvård samt annan undervisning. Sjukhemmet uppfördes år 1929.

Lilla Nygatan, här flyttade de in år 1930, där deras lilla sjukhus alltjämt är en tillgång. I denna byggnad finns också ett kapell. Sjukhemmet drivs av den Katolska stiftelsen, vilka har verkat i Malmö sedan 1860-talet. Lilla Nygatan planerades i samband med fästningsverken rasering 1508-1807, gatan utlades år 1807 och går idag mellan Malmborgsgatan samt Gustav Adolfs Torg, men från början var det tänkt att fortsätta på andra sidan torget, söder om dåvarande Nya Begravningsplatsen. Den östra delen vid Nya Begravningsplatsen förblev däremot en gångväg, Gröna Gången.

Malmborgsgatan. Vid ett beslut år 1850 bestämdes en förlängning gällande Kalendegatan söderut. Detta medförde en uppdelning av två kvarter, Stadt Hamburg samt Lybeck. Något år senare stadfästes just namnet Malmborgsgatan.

Esplanaden Parken som försvann, Gamla Staden. Parken anlades år 1822, hela området arrenderades vi denna tidpunkt av Thomas Frick. Parken blev inte långvarig, då den försvann tio år senare alltså år 1932, för att införlivas med Nya Begravningsplatsen.

Historik......Elisabethsystrarna och Norden av Catarina Broomé OP. Den heliga Elisabeth blev tidigt känd i Sverige genom franciskanernars förmedling. Hennes dödsdag den 17 november skrevs sedermera in i vår kalender. När Elisabethsystrarna kom till landet 1886 var det lätt att anknyta till bilden av en kvinna som skulle vara och blev de sjukas och fattigas vän. Elisabethsystrarna grundades i Tyskland 1842 av Clkara Wolff tillsammans med tre [3] väninnor. Maria och Mathilde Merkert och Franziska Werner. De såg sig inte själv som "nunnor" och avlade således inte i början i alla fall några ordenslöften men ville ändå vara en gemenskap i bön och arbete. Namnet blev Grå systrarna och uppgiften blev att betjäna eller tjäna sjuka och fattiga i deras respektive hem. Efterhand som gruppen växte tonade problemen upp med olika myndigheter, världsliga som kyrkliga. Systrarna tog sig igenom dessa hinder, men kort där efter 1852 gick Clara Wolff bort, orsaken olyckshändelse på vägen till sina de sjuka och ett hembesök. 1859 fick den kyrklig stadsfästelse med namnet Sankta Elisabeths grå systrar. Kring sekelskiftet ingick upp till över tvåtusen [2000] systrar över hela landet. I över hundra [100] år har Elisabethsystrarna varit verksamma i Sverige.

 

Elisabethsystrarnas Palats.

 

 

 

Tillbaka.