Karlskronaplan, Amiralsgatan Malmö tidigt 1930-tal.

Historia: Karlskronaplan anlades år 1927. En sammanslagning av Berzeliiplan östra delen, samt Polhemsplan västra delen, Tröls Jins Krog. Dessa båda plan uppkallade efter 1700-talets stora svenska vetenskapsmän, Jöns Jacob Berzelius kemist och en av Sveriges mest berömda naturforskare samt Christofer Polhem uppfinnare och assessor i kommers kollegium.

Berzelliplan år 1904 = Öppen plats i Möllevången. År 1932 Berzeliiplan efter Jöns Jacob Berzelius.

Polhemsplan år 1904 efter Christofer Polhem. År 1932 utgår detta namn och går upp i Karlskronaplan.


Marken har tidigare ägts av en av Malmös mäktigaste män, Frans Suell, den tillhörde hans lantställe Lugnet.
Frans Suells herrgårdshus från år 1799 låg i nuvarande Folkets Park, en gula villa med adress Barkgatan. Karlskronaplan var på denna tid en öppen åker.
I sammanhanget kan nämnas att Amiralsgatan förlängdes året 1927 samtidigt med bygget av just Karlskronaplan.

I dennas närhet kan vi även finna Filadelfiakyrkan en fondbyggnad från året 1935 som ritades av arkitekterna Carl-Axel Stoltz och Birger Linderoth, kyrkan med uppgift som församlingshem försvann på 1980-talet. Många idéer har funnits för denna byggnad, tyvärr har inget fallit i smaken, huset står idag tomt.
Samtliga hus som byggdes i först hand för den växande skara av arbetare som kom till in till staden för att kanske i första hand söka arbete på fabrikerna i närliggande Bergsgatan, på plats än idag skriver 2000.
En och annan förändring på Karlskronaplan, sedan dess, se nedan.

Karlskronaplan år 2004

Tillbaka.