Foto: Georg Törnquist 28 Jan 1951

Kamrergatan 13 Kv Almen. I kvarter Almen husen verkligen förstadskaraktär med sina envåningshus, en liten jordplätt till trädgård. Lägenheterna var in så stora och knappast så represenativa, vilket hyresgästerna ej heller förväntade sig. Utanför bild till höger fondens höga skolbyggnad, fanns t.ex. mellan kyrkogården och Disponentgatan ett grönområde och en plats för dåtidens småindustrier, bland andra som legat just här kan nämnas Lars Jönssons charkuterifabrik, som sedermera flyttade bort till Ystadvägen. I seklets början hade här även funnits en restaurangträdgård med bl.a. tivolinöjen, "Linelund" eller som det kallades i folkmun Linnelund driven av Jens Edvard Kock som sedermera även blev våran biokung. Linelund eller Linnelund låg mellan Disponentgatan - Grafgatan på 1880-talet [idag mera känd som först Industrivägen år 1904 sedan Industrigatan]i det sydvästra hörnet av på idag "nya begrafningsplatsen" med bland annat Mossaiska Kyrkogården. I 60-talets bostadsbrist byggdes här även Henrik Smithsgården som en sorts väntplats för nyinflyttande, denna gård omvandlades sedan till studentbostäder för dåtidens elever och dagens vid Unescos sjöfartsuniversitet. Vänster i bild ser vi delar av Mellersta Förstadsskolan, ett verk av stadsarkitekten Salomon Sörensen. Idag huserar i denna skola, konsten, teatern, och musikhögskolan som tillhör Lunds Universitet.

tillbaka här