Våra Jullekar

Jultiden är vid sidan om midsommar den enda tid då gamla lekar och danser allmänt förekommer. Förr hade dessa mycket större betydelse. Vid varje festtillfälle ägnades mycket tid åt just lekarna.

Många av lekarna som förekom har anor långt tillbaka. Ofta hade lekarna karaktären av styrke eller vighetsprov, vilka vanligtvis endast utövades av männen. Det kunde t ex var "halmlekar" a olika slag. Dessa utfördes i golvhalmen och genom kullerbyttor och dylikt skulle man där utföra vissa prov. Både män och kvinnor deltog i pantlekarna, där den som förlorade fick lämna något i pant och sedan lösa in detta ( oftast genom kyssar ).

En annan grupp lekar som var mycket vanliga var gissningslekarna, bl a spelades i äldre tider julnötterna en viktig roll. Många av de jullekar som finns omnämnda källor från 1600- och 1700-talet, förekommer faktiskt än idag. Dit hör jullekar som "Skära havre", "blindbock", "Sko blackan" och härmlekar av typen "Räven raskar över isen", där olika yrkesgrupper presenterades.

 

Eller vill du fortsätta att studera detta fina arbete

Fortsätt till innehållsförteckningen genom att trycka HÄR.

 

 

Back here