Linje Ittan, Malmö.

Ittans Spårvagn från året 1967. På väg från Spårvägsgatan för vidare färd mot Lönngatan och vidare ut på Jägersrovägen och bort till vändplatsen Kastanjeplan, där den sedan vände för att åter köra ut till Lundavägen och Gevaldiergatan, ja fängelset vill säga.

Ittan utmed Södra Förstadsgatan.

I bakgrund på gavelvägg tillhörande Kvarter 34 c Lekatten ser vi att här gäller Crescent "trampa lätt - trampa Crescent.
Ittan här på väg bort mot just Spårvägsgatan och MAS, spårvagn ovan i bild har precis svängt in från Bergsgatan, i höjd apoteket och Fisktorget.
Man kan säga att spårvagnsällskapet befinner sig i mitt emot där en gång auktionskammaren låg.

Dock innan det blev till en auktionskammare var det se nedan:

Södra brandstationen på Bergsgatan, Malmö.

Historia: Södra Stationen invigdes år 1911 i Spårvägens före detta stallar på Bergsgatan.
Stationen fungerade mellan åren 1911 och 1916. Stationens första brand inträffade den 9 augusti 1911.
Det brann på Malmö Manufakturaktiebolags stora fabrikskomplex vid Södra Infartsvägen, idag (Södra Förstadsgatan).En stor fabrik som sysselsatta 650 arbetare. Brandstyrkan vid Södra Station som nyligen invigts till brandfilial ryckte med handkraftspruta och slangledningar till de närliggande brandposterna.
Styrkan fick senare sällskap av brandstyrkan från huvudbrandstationen på Drottninggatan, sedan nattvakten under sin rond sett genom fönstret att det brann på bomullslagret.
När man anlände hade elden med ett dån sprängt taket till den stora envåningsbyggnaden, som förvarade ett lager bestående av drygt 1300 balar.
Som tur var lyckades dessa båda inkallade brandstyrkor släcka elden.
Brandstyrkans huvuduppgift var att bevaka den Baltiska utställningen. Stationen upphörde år 1916.
Som blev denna byggnad Malmö Auktionskammare, en väldigt populär och välbesökt institution för alla.

 

 

Tillbaka.