Högvakten Malmö.Högvakten byggdes av fångar som var inkvarterade på Malmöhus slott
När Malmö var garnisonsstad posterade på 1800-talet husarer på olika ställen i innerstaden framför en blågul vaktkur. Posteringarna fanns förutom vid regementsförläggningen vid Drottningtorget också utanför komedantes bostad vid Stortorget utanför Lantränteriet d.v.s. Länsstyrelsens avdelning för in & utbetalningar vid Adelgatan, utanför dåvarande Riksbank, sedermera Stadsarkiv och utanför Högvakten på Suellsplan vid Norra Vallgatan. I högvaktens byggnad låg en vaktstyrka på femton[15] personer som då ansvarade för nämnda posteringar i innerstaden. Alla vaktombyten utgick från Högvakten. Vakthållning i i innerstaden drogs in år 1862, varför den västra delen blev tom och kunde då istället användas som garnisonssjukhus av till Kronprinsens husarregemente fram till år 1897, då de nyuppförda kasernerna vid Regementsgatan, nuvarande Kronprinsen togs i bruk. Östra delen av Högvakten användes sedan som kommandoexpedition. Under 1870-talet disponerades även ed del av Högvakten för läroverkets räkning som då vet var inrymt i Dringenbergska Gården vid Frans Suells Staty, Norra Vallgatan.
Den gamla Husarhögvakten revs år 1898

tillbaka här