Hjälmarebron, Malmö

Sillagummorna i full färd med att bjuda ut sina varor på Fisktorget vid Hjälmarebron.

Tullhuset i bakgrund, ritat av Axel & Hjalmar Kumlien färdigt 1876 men invigdes inte förrän 1879,bild från året 1912,idag 2003 Börshus. Inte får vi väl missa Posthuset till vänster i bild, ritad av Ferdinand Boberg och invigt året 1906.

 

Ny leverans på väg av denna herre med sin dragkärra, Harald Boklund Hamnförvaltningens byggnad i bild idag Högskolans Kansli

Kungörelse enligt nedan Malmö Oktober år 1907:

"AF DE TILL ALLMÄNNA saluplatser upplåtna torg och ställen inom staden anvisas tillsvidare fiskarhamnen med dess kajer, för handel med fisk och dylika varor, under söckendagar till kl 2 e.m. - 5. Fisketorget vif Hjälmarebron, för handel i minut med fisk från drag- eller skottkärra, bord eller dylikt, under söckendagar till kl 2 e.m."

Andra försäljningsställen av denna ädla vara var Drottningtorget och Upsalakajen intill de närmaste bastionen, här kunde poliskammare om så finnes lämpligt medgifva försäljning äfven av fiskvaror. År 1911 inrättades även torgets baksida till fisktorg. Annat intressant i sammanhanget var att man t.ex. på Gustav Adolfs Torg inte fick sälja fisk, här bedrevs endast handel med lefvande blommor och växter och på Stortorget var fiskförsäljning helt förbjudet.

Tillbaka.