Hamngatan från 1900. Hamngatan tillkom året 1867, den samme breddades året 1913-1914. Visste du att Hamngatan från förr endast var en lite gränd på 9 meter trångt smalt stinkande lukt från Adelgatan och alla de affärsmän som prånglade ut sina varor.
Men inför den stora Baltiska Utställningen fick Hamngatan genomgå en rejäl ansiktslyftning för hur det var så alla redan på den tiden kom man på att Hamngatan var är ansiktet välkomstporten intill Malmö den stora staden som höll på att expandera inom snart sagt allt.

Hamngatan innan man påbörjade gatuarbetet med att gör gatan bredare.
Till vänster skymtar Hotell Kramer.

Stensättning och breddning av just den smala Hamngatan.
Dåtidens kommunalarbetare, ingen brådska, gott om folk.
Här lägger man nya stenar efter att gatan blivit betydligt bredare samt att huset nästan mitt i gatan rivits. I bakgrunden ser vi Posthuset och dagens Börshus dåtidens tullhus och till höger i bild ser vi idag samma gavel på nämnda som idag innehåller Savoy Hotell.
I bild skymtar även en del av dåtidens Centralstation.

Hamngatan då den samme breddades året 1913-1914.

Porten till Malmö.

Foto tagen någon gång mellan år 1903 -1910. Fotot visar en gammal vy över Norra Vallgatan - Hamngatan. På vänster sida ser vi Savoy Hotell samt höger sida ser vi Brand och Livförsäkringsaktiebolaget Skånes, just uppfört. Detta är en bild av den äldsta delen av Malmö. Norra Vallgatan som löper utmed dessa båda byggnader var under medeltiden en strand. Vi ser även i bild Mälarbron, hit om denna bildade stranden ett utskjutande parti och här fanns då strandbryggan som sköt ut en bit i Öresund. Mälarbron tillverkad av Kockum, en svängbar järnkonstruktion. Denna bro ersattes dock i god tid inför stundande Baltiska Utställningen år 1914. Just denna konstruktion finns det endast en kvar, om vi tar oss lite längre bort på Norra Vallgatan och bort mot Hamnförvaltningens ståtliga hus.

Brand och Livförsäkringsaktiebolaget Skånes,

Hansa Companiet Cigarr.

Hamngatan från 1950. Bakom sällskapet denna sommardag skymtar man en skylt som förtäljer Havannakompaniet. I bakgrund skymtar man delar av fastigheter tillhörande Stortorget. Hotell Kramer på vänster sida. Vänstertrafik som framgår av bild.
Hamngatan tillkom året 1867.

Hamngatan år 2001.

Här ser vi till vänster Hotell Kramers hus.
Här på hörnan öppnat en bank Sparbanken Finn och precis utanför deras entré kan vi finna nedan minnestavla.
I bakgrunden kan vi se Hotell Savoy på höger sida samt längre ner i bild Posthuset.

Under fredsmötet i augusti år 1524 drog på denna plats den utländske gästen Gustav Vasa kniv mot den tyske köpmannen Herman Iserhel.

Tillbaka.