Ruskiga Historier från förr, denna från Hermansgatan, Malmö. I början av seklet var Hermansgatan platsen för riktigt ruskiga händelser. Hustrun till en eldare vid kreosotfabriken tillhörande fabrikören A P Sjöberg och verkade som s.k. Änglamakerska. Hon förlöste ogifta mödrar för 25 kronor och åtog sig att mot 700 kronor i engångsavgift skaffa fosterföräldrar åt det oönskade barnet. Emellertid ångrade sig en ogift moder och ville själva ha sitt barn. Då barnmorskan vägrade att uppge fosterföräldrarna blev det år 1911 polisanmälan, och det visade sig att barnet liksom åtskilliga inte anmälts till pastorsämbetet. Barnmorskan uppgav att barnen avlidit. Frågan om vart barnet tagit vägen fick inte något slutligt svar. Barnmorskans man avled plötsligt. Ryktet gick att barnen förintats i kreosotfabrikens ångpanna. Kontorsrummet stod nämligen i direkt förbindelse med ångpannerummet genom en dörr i dess närhet.

 

Historik om Östra Förstaden 1800-talet. Östra Förstadsgatan var i slutet av 1800-talet ännu till stor del åkermark med flera fina lantställen. Före 1871 betecknades bostadsadressen som ett jordenummer. Ett område med beteckningarna tomterna 3-9 inom kvarteret Quiding kom sedermera att innehavas av lantbrukaren Mårten Hermansson som dessutom ägde Bernstorps Gård i Burlöv. I samband med kvartersindelning utlades tvärgator som man kan se på Åbergs karta över Malmö 1880. En av dessa gator fick då namnet Hermansgatan. M.H ägdes dessutom ett envåningshus på gathörnet i kv Quiding. M.H gick bort 1884. Hörnhuset stod kvar till året 1965 då det revs till för att lämna plats till åt kommande byggnadskomplex. Hörnhusets ägare från 1940 innehades av bl.a. fabrikör Johan A Boklund som drev en radio och cykelaffär. Mot slutet inrymdes huset av bl a en skoaffär och en manufakturaffär med kappor och tyger i sitt utbud.

Tillbaka.