Henrik Smithsgatan, Malmö.

Många av oss har besökt Henrik Smithsgatan, men efter vem är denna gata uppkallad?

M.a.o. vem var Henrik Smith?


På 1500-talet var Henrik en kändis i Malmö, en uppskattad och dessutom en respekterad medborgare och tillika läkare som utöver läkareyrket arbetade som stadsvågmästare, vetenskapsman, medicinsk skriftställare och krönikör. Henrik Smith föddes 1495 i Malmö och levde i en tid då pesten och andra sjukdomar som rödsot (dysenteri) och kikhosta härjade vilt. Ett antal läkarböcker blev det, bl. a bardskäraren, som tjänade som vägledning till de läkare som praktiserade enklare läkekonster. Han ansåg dessa inte skickliga nog i konsten att behandla sår. Henrik Smith blev själv ett av många offer som drabbades av pesten 1563, samma år insjuknade femhundra personer för att följas upp av ett ännu värre år därefter då pesten skördade 800 Malmöliv. Dessa begravdes på hospitalkyrkogården där Kungsparken nu ligger.
Varken fattig eller rik skonades.
Många hus i Malmö stod tomma och folket var så utarmat att det inte kunde betala någon skatt.

Känner Du igen dig.

"Stadens utkant" när förra seklet var ungt. Bilden, från cirka 1915, togs när de här husfasaderna längs Henrik Smithsgatan, mellan Bergsgatan och Amiralsgatan, var nybyggda. Gatan fick sitt namn 1904.