Gråbrödersgatan, Malmö

Gråbrödersgatan, Västra Hamngatan foto 1938

Detta är Gråbrödersgatan, med Västra Hamngatan mitt i bild. På det bortre vänstra hörnet låg ett kafé & Restauranglokal till glädje för morgonpigga chaufförer. Innehavare J. Jönssons Café Eftr. Kaféet uppkallat efter innehavaren .

Västra Hamngatan så var namnet år 1864 fram till 1914 då resterande sista gatbiten ut mot Norra Vallgatan fick namnet Gråbrödersgatan. Tidigare namn har varit, Sortebrödrestredet år 1543,Hans Envoldsens strede år 1615 samt Wästra Hamngränd år 1846.

Historia: Namnet Gråbrödersgatan inte att förknippa och tro att detta hade att göra med det *)Gråbrödrakloster som en gång skulle tros ha legat här, nej detta var förpassat till den östra delen av kvarteret Fisken och då blir det närmare bestämt i närheten av Långgårdsgatan samt Lilla Bruksgatan. Huset ritat av August Ewe 1903. Under den Katolska tiden låg ett svartbrödrakloster (Dominikanorden)på hörnet av Gråbrödersgatan - Västergatan. Ett kapell tillhörigt gråbrödrarna (franciscanerorden) låg i hörnet av Lilla Bruksgatan - Västergatan. Förvirring eller ej men namnet Gråbrödersgatan år 1864 som gick intill klostret tillhörande svartbröderna, blev fastslaget.

*) Andra namn på Gråbrödersgatan som på 1400-talet ett ganska långt och ganska förklarande namn; Stredet der löber ner till Sortebrödre capell som ock ligger herr Axels badstue uti. Ett härligt namn som antyder om svartbrödraklostret. Badstugan som nämns var inhyst i den så kallade Axelgården i kvarteret Liljan. Under 1500-talet kallades den lilla gatbiten för längs detta kvarteret Badstuestredet. Ett annat trevligt namn har varit Niels Brendvis strede på 1650-talet efter en man vid detta namn boende vid gatan.

 

 

Publik tillströmning och uppställning för fotografen i hörnet av Gråbrödersgatan och Västergatan omkring år 1900.

 

 

tillbaka