Föreningsgatan, Malmö

Historik. Sedan gammalt utgör Föreningsgatan mellan Triangeln och Värnhem en länk mellan Södra och Östra Förstaden. Föreningsgatan var för en viktig led för en genomgående fjärrtrafiken från norr till söder och vice versa. Från Ystadhålet kom all trafik via Södra Förstadsgatan till Triangeln och vid Värnhem gick den över i gamla Lundavägen norrut. Föreningsgatan, som till stor del drogs genom den förr sanka Rörsjömarken, började byggas ut året 1881. På Föreningsgatan gick från år 1906 december till år 1964 november spårvägslinjen nr 3 eller mera känd som s.k. Ringlinjen. Dubbelspåret gick i en lång gräsmatta med skiljestaket med klätterrosor mellan spåren.
Idag år 1984 avslutas en omfattande ombyggnad varvid de sista resterna av just spårvägsspåren avlägsnas.

Föreningsgatan, Malmö

Från ca: år 1950 utanför Mellersta Förstadsskolan och närmaste korsning Disponentgatan. Utmed vänster sida av foto har absolut inte några förändringar skett vad gäller fastigheterna, däremot har vi blivit en bit in i framtiden och tagit till oss en del teknik jämfört med år 1950. Vi har även lärt oss att man nu kör högertrafik samt att dagen bilar har fått en mer framträdande roll en bildens ensamma T- Ford. Skrivet 2002.

Malmös första spårvagn. Malmös första elektriska spårvagn gjorde sin första tur år 1906. Spårvagnen märkt med skylt "Profvagn" och kördes av en herre i svart överrock och självklart plommonstop, tydligen var detta en ingenjör eller annan prominent kunnig person.
För allmänheten öppnades linjen för trafik 20 december 1906.

Kvarteret Örnen. Hit gick malmöborna för att få sig ett dopp. I kvarteret på just Föreningsgatan mitt emot Saluhallen fanns det gamla bad och ångtvättinrättningen som bildades år 1901 av drivkraften själv Direktören Lachman.                       Badet " Lackmanska badet" ritat av en domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. Bottenvåningen var avsedd för andra klassens badare, vilka det nu var framgår inte av skrivelsen. I den övre våning kunde man urskilja vem som fick gå hit in, det var männen med de stora plånböckerna. På tredje och fjärde plan fanns ett tvätteri och allra överst ett mindre vattentorn. Kostnaden i seklets början var 25 öre vilket skulle erläggas vid luckan och därefter passerar man genom en räkneapparat. Betjeningen öfverräcker sedan en handduk.
Personal står till tjänst med intvålning samt borstning på ryggen. En annan nyhet som fanns just bara här var ett s.k. elektriskt bad bestående av ett mahognyskåp med ett hål för huvud.
Skåpet var invändigt försett med massor av elektriska glödlampor med vars hjälp man kunde få upp värmen till 60 grader.
Bad och tvätteri-inrättning revs 1980-1981.

Lachmans Badhus, 1902 Föreningsgatan, Malmö

Malmö Södra Torg från 1906

Saluhallen Flodgatan- Föreningsgatan

Saluhallen Föreningsgatan.

Södra Torget Kaptensgatan – Föreningsgatan 1953

Historik om fastigheterna omkring just Föreningsgatan - Amiralsgatan. Andrelundsvägen samt Torpgatan upptogs då av en större fastighet i kv Rapphönan. År 1906 inrymdes just detta hus med hörnan av Torpgatan bl.a. "Svea, Kaffe och Specerimagasinet, ett Kafé med konditori och en cigarraffär. Huset på Amiralsgatan - Föreningsgatan - Andrelundsvägen finns idag ännu kvar fastigheten Rosquistska Stiftelsen som anknyter till det nya stadshusområdet och innehades av handlanden Nils Rosquist vilket i sitt testamente framhöll att en del av hans förmögenhet skulle användas till "åstadkommande af en byggnad, afsedd att bereda bostad åt behöfvande personer, tillhörande Malmö samhälle, qvinnor som män af näringsidkande eller tjenstemannaklassen, under villkor likväl att Malmö Stad för denna inrättning kostnadsfritt uppläte tillräcklig och lämplig tomt inom eller åtminstone nära invid dessa planlagda område. Byggnaden stod klar i Maj år 1884 och inrymde då 35 boningslägenheter av skiftande storlekar.

Hörnan Amiralsgatan - Föreningsgatan.

I början av seklet uppfördes huset/fastigheten Gustaf Adolfs-palatset efter ett fastighetsbolag som bildades år 1903. Mittemot Rosquistska Fastigheten över Föreningsgatan där det i dag ligger Konserthus med andra företag, vilka fastigheter som fanns då får vi luska lite mer i.

Vem kommer inte ihåg en bit bort från dagens Konserthuset mot ett litet torg[Södra Torget] och just vid detta torg låg Gunnars Konditori, Föreningsgatan 29, Malmö i kvarteret Clara som var de sista hyresgästerna 1988 i det hus som sedermera revs för att ge plats åt ett nybygge för Riksbyggen.
Torget fungerade även bitvis som handelstorg.
Idag finns denna lilla stump/sträcka av dåtida gatan, vi talar då om 1980-talet, idag heter denna August Palms Plats.

 

Bakom skymtar Scandic Hotell som vetter ut mot Amiralsgatan.

 

 

 

Ännu en moderna bild av Gunnars Conditori, långt innan byggnationen av Scandic Hotell

 

 

Ingen kan väl glömma dåtidens Kaptensgatan, Malmö. Mitt i bild kan vi se huset som än idag finns, Lilla Nygatan med restaurang Elysée och runt hörnet har vi Malmborgsgatan i kvarter Gustav Adolf. I höger bildkant ser vi gatan som var Föreningsgatan.
Som vi vet ändrades gatans riktning rejält på senare tid och gick utan på Södra Torget som byggdes året 1955.
Idag vet vi väl alla hur just Kaptensgatan blivit något av ett välbekant cykelstråk ända in i city.

Hörnan av Torpgatan - Spångatan år 1963. Här fanns konsten, hos fiol och lutbyggaren på Torpgatan 9b.
Här sitter idag den andra, tredje samt fjärde generationen byggare Nilsson, Nils. Prominenta gäster som Evert Taube bl.a. som inköpte sina instrument just här.
Det var år 1890 starten för Nils Nilsson som egentligen övergav Svedala för Torpgatan, då en sjudande och nybyggd gata mellan kvarter Morkullan - Rapphönan. Torpgatan fick sitt namn 28 nov år 1889. År 1893 var det slut med all vad Lustpark hette, en gång Lars och Brittas torp [därav namnet Torpgatan] hela härligheten blev belagd med kullerstenar. Husen växte upp tvåvånings åt öster samt trevånings åt väster. Idag står inte dessa kvar inte ens den lilla diversehandeln som drevs av Curt Wendel med fru och biträde Gun Andersson, då år 1965.
Välsorterad med modernt gods men ändå lite diversehandeln över denna välbehövliga butik. Clara Hansson Efterträdare heter denna kvartersbutik, tre generationer av kvinnor ägde densamme före Curt Wendels övertagande. Själv bodde jag med familj, övriga släkten i just Torpgatan 18 min ena broder i Torpgatan 16. Så gissa om Wendels butik många var välbesökt av min släkt, här slapp man stressen, trots den lilla butiksytan så fanns det man behövde, om inte så beställde man för leverans dagens efter. Hela huset, grannarna var en med alla, värmen, vänligheten kändes direkt.
Den lilla gården med sin träffbänk och blommor, passande till alla fina sommardagar eller andra tillfälle, många gånger var alla andra hyresgäster med.

Ståtligt uppställda för fototagning Curt Wendel med biträde Gun Andersson. Fastigheten riven och ersatts av nytt moderna hus icke med någon direkt mysig träffpunkt har jag på plats kunnat konstatera.

Tillbaka.