Apoteket Fläkta Örn i Malmö och dess innehavare mellan åren 1731 - 1820.

 

Stortorget efter ombyggnad av detsamma år 1870.

Historik: Thomas Arendt, Fläkta Örns grundare. Hösten 1711 fick Thomas Arendts liv en annan ny inriktning. Efter sexton verksamma år i olika tjänster började han se sig om efter ett eget apotek. Han visste att det skulle bli svårt så han beslöt att tills vidare pröva sin lycka på annat håll. Det gjorde han verkligen genom att år 1711 gifta sig med Catharina Elsabe Muus. Med detta tog han ett raskt steg från gesällkammaren i in stadens dominerande köpmannaskikt. Blivande svärfar blev tidigare ägare till en gård på Stortorgets södra sida. Han bedrev bl.a. apoteksmaterial här. Thomas tanke var att så småningom ta över svärfaders rörelse och avvakta att vid rätt tillfälle kunna visa upp och inrätta ett komplett apotek. Malmö hade vid detta tillfälle bara ett apotek varför det inte fanns någon direkt anledning att ge detta ett särskilt namn. Men sedan Thomas inrättat sitt Apotek var man tvungen att på sikt benämna Apoteken vid namn för att undgå förväxlingar. Man använde sig av välkända djursymboler för att på så vis informera allmänheten om var Apoteket var beläget. Namnet och symbolen Fläkta Örn omtalades först år 1782. På en lavering av Malmö Stora Torg [Stortorget] av Matthias Flensburg kan man se vid höger i bild andra huset över entrén en fågel med utsträckta vingar. Vi får anta att detta är tecknet för Fläkta Örn. År 1741 gick Thomas bort och rörelsen drevs av hustru och sonen Fredrik och en gesäll. Fredrik övertog sedermera hela rörelsen. Under resan gång blir det nya ägare till detta Apotek. Dock hårdnade konkurrensen och just detta väckte farhågor år 1822 då Barkman öppnade ett Apotek [ återuppståndna Lejonet] och just nya ägare till Fläkta Örn J. Magnus Kjellström. Apotekare Barkman slogs sin nämligen ner snett emot sin konkurrent Isak Slaktaregatan - Stortorget [ nuv. Stortorget 15 ]. Båda överlevde dock och inget behövde se sin undergång i vitögat. I många decennier var Fläkta Örn det mest dominerande, framför allt inom medicinalväxtodling en tradition från 1700-talet.

 

 

Fläkta Örn vid Gustav Adolfs Torg åren 1909 - 1975.

tillbaka här