Fersens väg , Realskolan, Malmö

Vissa förändringar gjorda dock är huvudfastigheten intakt, ritad av arkitekten Johan Smedberg. En minnesskrift till skolans invigning året 1908

"På grund af den snabba utvecklingen af näringslifvet och därmed följande ökning af folkmängden, som från början af 1800-talet ägde rum i Malmö Stad med omnejd, befanns.....den för det högre allmänna läroverket uppförda och år 1879 invigda byggnaden snart nog otillräcklig för den ungdom, som här önskade erhålla undervisning vid statens läroverk."

Skolan har anor som går tillbaka till 1406.

Tillbaka.