Exercisgatan, Malmö

Exercisgatan,Malmö 1950

Historia: Exercisgatan lades ur året 1877 och var till en början endast en liten stump i norr mellan Segeåns inlopp och Östra Förstadsgatan. Omedelbart öster om gatan hade husarerna, som huserade vid Drottningtorget, sin exercisplats därav namnet. Strax efter sekelskiftet 1900 hade man stora förhoppningar på den då nyligen anlagda och i bruktagna Nyhamnen. Härifrån skulle varorna i strid ström föras till Industrierna vid Industrigatan var det tänkt.
Därför gjordes 1904 en framställan att "den gata, som benämns Exercisgatan och vilken kan komma att förmedla trafiken till och från det nya hamnområdet, åsätts benämningen Nyhamnsgatan".
Namnet ogillades, avslag av berörda instanser. Så idag vet vi var Exercisgatan ligger. Utmed kanalen fortsättning rakt fram mot Östra Förstadsgatan och vi kommer så småningom fram till Schougens Bro.