De tyska köpmännen kallade staden Elbogen från latinen ancona scanorum "Skånes armbåge" efter en form i sandreveln i forna tider företedde.

Stadsgraven mot land med sina vall och sina porttorn är ej detsamma som nuvarande kanalen, den anlades först 1805-1820 ett gott stycke utanför medeltidens och 1500-talets befästningslinje. Österport, som vid denna tid låg mitt för Östergatan på det nuvarande Drottningstorgets sydvästra hörn, synes längst till höger på bilden. Därifrån gick vallen i en båglinje över Grönegatans, Jerusalemsgatans och Rundelsgatans sydöstra ändpunkter fram till hörnet av Baltzars - och Djäknegatorna och därifrån i nästan raklinje till Söderport, som då stod där Södergatan nu sluta vid G.A.Torg. Fortsättning av vallen gick tätt söder om Per Vejersgatan och Grynbogatorna och slutligen över det område, som nu upptages av Kungsparken, fram till Västerport, som låg utanför och tätt intill slottsgraven. Stadens vall åt söder lär ha anlagts eller snarare påbyggts och förstärkts på 1520-talet. Den lilla basstationen mellan Österport och Söderport byggdes 1575-1576 och kallades" Rundel" den låg mittför Rundelsgatan, som då har sitt namn efter den. Utanför staden syns kärrmarkerna i sydost samt sydväst - Rörsjön och Västersjön - som uppdämts och fördjupats för att bereda bättre skydd åt stadens södra front.

 

Franz Hogenbergs stick från 1580-talet över "Elbogen", de tyska köpmännens namn på Malmö.

 

Tillbaka.