Drottningstorget, Malmö. Drottningstorget planerades och utlades 1806 - 1807.
Guvenören Johan Christoffet Toll lät meddela16 februari 1807 att Kungl Maj:t tillåtet att tillägna namn af Drottningstorget som därmed fick sitt namn efter Kung Gustav Adolf IV:s Drottning Fredrika. Drottningstorget blev dessutom en övningsplats för husarerna (soldater till häst). Deras ridhus vid norra sidan av torget är idag ett vagnmuséum ett välbesökt sådant.

Drottningtorget

Drottningtorget kom till efter vallraseringen 1805 och uppkallades efter Gustav lV Adolfs gemål. Torget fick ofta tjänstgöra som exercisplats för garnisonen.

Bilden skänkt av Bertil Lundahl

Kasernen vid Östra Infartsgatan förbereddes redan 1813, inflyttning skedde 1 April. Drottning Fredika, prinsessa av Baden född i Karlrushe 1781. Efter att Gustav IV Adolf avsatts följdes de båda åt i landsflykt men de skildes senare skilsmässa satt till 1812. Exdrottning avled sedermera i Laussane år 1826.

Drottningtorget i slutet av 1890-talet.

Den gamla husarkasernen och stallarna längs torgets östra sida ersattes kring sekelskiftet 1900 med de bostadshus som ännu finns kvar.

 

 

Ovan Lorenz Bagers Hus.        Stilfullt och ett charmigt hus.

 Kvarter Dragon utmed Norra Vallgatan.                                        Längre bort skymtar Kvarter Husaren.

 

Kvarteret Ridhuset idag ett välkänt vagnmuséum tidigare saluhall och för historieintresserade var detta det ridhus som då husarerna befann sig i tyvärr har ett antal andra byggnader rivits sen dess.

De som drar sig till minnes kommer väl säkert ihåg att det sedermera uppfördes ett nytt på Husarregemente på Regementsgatan, Kronprinsen där man flyttade in 1897, dessa kom ifrån Drottningtorget,[kan orsaken ha varit nya ordningsstadgan från 1879 som lyder" Drottningtorget må icke begagnas af åkande samt under pågående vid - och andra militära öfningar, icke heller af ridande eller gående" men nedskärning drabbade även Kronprinsens Husarregemente som efter en 170-årig tillvaro indrogs vid 1927 års slut. Efter en 170 - årig tillvaro varav 124 år dessförinnan hade delar haft Malmö som garnisonsort. Kasernerna revs 1959 och vi vet alla idag vad som finns kvar, namnet Kronprinsen. Om vad som fanns innan på denna plats finner du i Historia under Drottningstorget

Stadens första Saluhall. År 1900 hade det husarernas gamla ridhus renoverats och iordningställts och sedermera taget i som stadens första Saluhall.

Systembolaget Drottningtorget 6,Malmö. Vem kommer ihåg detta systembolag i och under motbokens dagar 1949. Själv är minnet inte uppdaterat eftersom jag var i en ålder av 4 år när detta togs. Vad jag däremot kommer ihåg var att det sedan blev en järnaffär av denna tidigare systembutik, tror att namnet var Mattssons Järn.

Kö utanför systembolaget Drottningtorget 1948

Nog känner vi väl igen oss, i bakgrunden fastigheterna över Schougens Bro.

Sedan kom systembolaget till Östra Förstadsgatan mitt emot Drottningtorget, tyvärr får många revs detta sedan 1987.

 

Historia om Drottningtorget och dess Poliskiosk. Hur många kommer ihåg att det funnits en poliskiosk på Drottningtorget, ungefär i höjd med dagens hållplats mittemot (gamla Skanska). Tyvärr finns inget foto ännu, men en liten beskrivning vågar sig den på som vet lite om detta. Kiosken var rund, omkring 2 meter hög. Uppemot taket fanns små fyrkantiga fönster och själva golvytan bestod av några knappa kvadratmeter. Värmeelement fanns men det tog ganska lång tid innan detta blev något så när varmt/trivsamt för fyllehundar och andra omhändertagna. Här fanns det en larmtelefon som gick direkt till larmcentralen på Davisdhallstorg. På utsidan av kiosken fanns även ett larmskåp. Detta larmskåp var till för både medborgare och polisen för att kalla på hjälp. Även omvänt gick skåpet att använda när larmcentralen ville nå poliskonstaplarna i området En blinkande lampa skulle göra dessa uppmärksamma och förhoppningsvis skulle man svara inom rimlig tid. Dessa kiosker fanns på ett antal platser i Malmö, Möllevångstorget, Norra Vallgatan mitt emot (Sjömansgården). Kioskerna avvecklades troligen någon gång på 1970-talet. Då infördes samtidigt bärbar kommunikationsutrustning.

 

Poliskuren på Drottningstorget året var 1939

För mycket dricka innanför västen, då var risken stor att man hamnade härinne

Tillbaka.