Diedenska Gården. Östergatan, Malmö. Omnämns även som Siegbahnska huset nr:40 i kv 7 Carolus. Granne med Thottska huset i kv 39 i kv 7 Carolus. Byggt år1620.Handelsmannen Niels Lauritzen Roed hade såsom tidigare "ridefogde" [förvaltare] för ett antal adliga godsägare lärt sig att hålla ett strängt öga på sina hantverkare. När ett par målare sommaren 1962 fått i uppdrag att måla och anstryka huset, blev han helt förtvivlad över deras verk som han ansåg hade "skämt" timret i huset. Bottenvåningen bestod av en stor och en mindre stuga på ömse sidor om förstugan. Utmed Humlegatan låg dessutom brygghuslängan, köket, spiskammaren, ännu en kammare samt brygg & malthus och en inkörsport. Längre ner i Humlegatan en liten tvärlänga för stallet. Gå på Humlegatan upp mot Östergatan och förbi rullgardinsfabriken på högers sida på samma gata. I dag huserar här ett konsulat. Tidigare var här en bank Malmö Sparbank Bikupan. Ständigt återkommande ord vad gäller själva mätningen av hus från för i tiden var att man använde ord/uttryck som =fack och bindningar, detta var tydligen ett sätt att bestämma mått från balk till balk som =fack och från yttervägg till ? för bindningar.

 

Diedenska gården med Humlegatan löpande i mittbild. Notera balkongerna i vänster bildkant, dessa sitter på Sjöbergska huset som ännu finns på plats. Foto troligt 1800-tal.

 Tillbaka.