Davishalls Torg, Malmö

 

Som framgår av bild inget polishus 1933,fastigheten till vänster känner vi igen, längre fram i tiden tror det kan ha varit på 80-talet låg väl här på detta hörn systembolaget.

Systembolaget 1955, här har det handlats en och annan glädjedropp.

Sedan över gatan när väl polishuset kommit på plats så fick vi även verkstadsgatan. Mitt i bild en gammal välkänd skola Sankt Petri Läroverk, Malmö.

Polishuset invigdes den 17 dec 1934

Davidshallstorg. Torgmarknaden i full gång utanför Polishuset på Davidshallstorg.

Davidshallstorg, Malmö.

                                                            Min Pappa som står i fårskinnsmössan och mina bröder är med på kortet. Notera i bild ännu inget Polishus.

Ägg, frukt, tuppar och hönor och sist men inte minst blommor

Davidshallstorg västra sida på 1930-talet.

Davidshallstorg på samma sida året 1998. Se ovan. Taget med Polishuset i ryggen.

Historia: Davidshall - en unik helhet med sina välbevarade hus och gatumiljöer från sent 1920-tal till sent 1930-tal. Stadsdelen har en delvis kontinental prägel - sett till var arkitekterna fick sin utbildning.

Historia om området: År 1840 anlades Kockums mekaniska verkstad & gjuteri vid nuvarande idag Davidshallstorg.
Strax efter klockan 24 natten till den 1 september 1904 var hela Kockums Verkstad nära totalförstörelse. Området var då ett ytterområde i staden.
Tidigare, under 1600-1700-talet, hade här legat kålgårdar och trädgårdsodlingar.
Mannen som gett sitt namn åt området var den populäre David Lenander, ägare till värdshuset Davidshall i kvarteret Tigern under åren 1862-1886 se andra länkar.
Davishall var vid den tiden ett riktigt nöjesetablisemang med allehanda underhållning såsom, konserter, artistuppbåd, ballongflygning, uppvisning samt dans.
Gjuteriet vid Kärleksgränd (Kärleksgatan) hade en stor framgång i Malmö.
Tillverkningen bestod av skördemaskiner.

 

karta 1871 Verkstadsgatan-Triangeln,Malmö

  

Bild från Södra verkstaden vid Davidshallsgatan ca 1900-1910. På bild provlastas kranen med hjälp av en 5-tons vikt. Till höger om den uppställda mannen ser vi kontorsbyggnaden som byggdes år 1876 för att senare rivas år 1913. I bakgrunden ser vi portvaktshuset och den port som leder ut till Kärleksgatan. Hela verksamheten upphörde år 1913. Grundare Frans Henrik Kockum år 1840.

 Davidshallsgatan.

Som synes på bild står damerna på Davidshallsgatan och i bakgrunden såväl till höger som vänster sträcker sig Storgatan. Fotot från året 1931.
Hur ser det ut idag, ja ända förändringen är på höger sida uppe vid det sista paret, på denna hörna finns idag som vi vet en jätte bioanläggning, en riktig multibio.
Av personerna att döma var det tydligen ett hattens år för såväl dam som herr.
På vänster sida i bild i Kv Gnagaren ser vi Davidshallsgården ritad året 1929 a Fritz Österlind.
Här på just Davidshallsgatan 7 kommer säkert en del ihåg Föreningen Solidar, på hörnet till Storgatan. Solidar finns inte längre, här ligger idag en hälsobutik.
Vill bara lägga till att innan bioanläggningen byggdes så fanns här Wixells Färg och Tapet, hur jag vet detta, jo jag har nämligen arbetade här.
Själva butiken låg utmed Södra Förstadsgatan idag promenadstråk, mittemot Televerkets butik.

Tillbaka.