Förberedelser inför spårvägsnätet på Gustav Adolfs Torg tidigt 1900-tal.

Nog känner vi väl igen oss, Marabouhuset på vänster sida, gaveln på höger sida senare Bekå-huset samt mitt i bild, just Wessels Varuhus.

Wessel genom tiderna ett bildkollage.

Etablerades någon gång på 1870 - talet med en liten affär på Adelgatan, no? Malmö.

Gissningsvis i huset där senare Kontorsvaruhuset Gleerups Papper låg.

WESSELS , Södergatan 36 År 1911 övergick företaget till bolagsform. 1925 rekonstruerades företaget och fick sitt namn AB Wessels. Innan affärer som Wessels, sedermera Hotell S:t Jörgen byggdes såg låg här tidigare, Den Gråbergska Fastigheten 1800-talet.

S:t Jörgen idag ligger här på Södergatan 30, gammal adress var som sagt no:36 här.

Idag välkänt varuhus vid namn WESSELS & Wedt efter sina grundare som ju alla vet idag är en stor kedja, mera känt som B & W Stormarknad. Det som också är intressant med denna bild är att hur många vet att mitt emot låg dåvarande Ohlson Jr & Son. Skarpa ögon ser även att den gamla choklad affären på hörnan är Marabou.

Som sagts tidigare så flyttade firman hit året 1911 just då huset var nytt. Bilden från ca:1935 tagen från Stora Nygatan. Tvärs över Södergatan ser vi Hennings Skomagasin.

Julhandel i det nya moderniserade Wessels år 1935. Uppe till vänster i bild ser vi en läktarebarriär. Notera även de julprydda lamporna. Julhandeln lockade ett stort antal kunder som framgår av bild. Här ville man verkligen fånga kunden, detta med hjälp av bl.a. mängder av just försäljningsbord på denna yta. Foto från den 4 december 1935 .

Ingenting går upp mot mitt gamla Malmö. Ännu en bild som visar på Wessels placering, idag år 2005 S:t Jörgen Hotell.
Till vänster kan vi skymta Maraboubutiken. Lägg märke till en av våra gamla bussar som här på passerar fram genom Södergatan ner mot Stortorget. I mittbild skymtar vi affären Aug Wingård följ av en färgaffär.

 Till vänster i bild skymtar vi Wessel detta är på Stora Nygatan, Malmö där vi åker förbi med Spårvagn Linje 1.

Wessels lilla butikshörna på Augustenborgstorget, Malmö. År1950.

 B&W på plats på Nya Agnesfridsvägen, Malmö. Foto 1960.

Expansionen som var av godo till alla Malmöbor och andra omkringboende. Idag 2002 kallas detta komplex för COOP FORUM. Just nu genomgår detta centra en fullkomlig förvandling och det lilla man sett verkar bra, ljust och fint betydligt luftigare och ännu fler butiker med bredare sortiment än tidigare.

Liten har verkligen blivit stor. Efter ombyggnaden ser vi gamla B&W på Jägersrovägen, Malmö år 2003.

Tillbaka.