Buttericks, Malmö

 Spetälskehuset. Lite fakta om just detta hus som just kallades Spetälskesjukhuset. Det äldsta Söderport låg i korsningen Södergatan - Baltzargatan. Strax utanför porten fanns en av det medeltida Malmös mest avskydda platser, spetälskesjukhuset S:t Jörgen. Spetälskesjukhuset låg p. g. a. smittofaran alltid utanför städerna. Efter dagens mått var Malmö under medeltiden ingen stor stad. Så sent som 1487 stadgas det t. ex. att den som fått spetälska "nödgas ut att fara till S:t Jörgen". Den som insjuknade räknades som levande död, de sjuka livnärde sig på allmosor. På sina tiggarestråk skulle de vara väl synliga samt på sina käppar bära klockor som varnade de friska. Hela detta kvarter har fått sitt namn efter ett spetälskehus som under medeltiden låg i kvarterets norra del utmed Baltzargatan. Under utgrävningarna för drygt tio (10) år sedan fann arkeologerna närmare 144 skelett. Ett (1) av dessa visade tecken på spetälska. Runt 1550 revs byggnaden och ersattes av en korsvirkes fastighet, Lembkeska gården. som sedermera revs ner slutlig destination för denna gård blev Kulturen, Lund.

300 år senare öppnades:

Automatrestauranten Längre fram i tiden på just denna för oss känd som "Buttericks hörna låg på 1907- 1925 en restaurang av 1:a klass nämligen Malmö Automaten.

Hanssons Skyltfabrik. Företaget grundades år 1902 av Fabrikören Johan Hansson sim innehade detta företag fram till sin bortgång år 1934. Detta övertogs då av dottern, fröken Dagny Hansson som innan bortgången hade blivit upplärd av sin far. Verksamheten bestod av tillverkning för skyltar, skyltfasader samt ljusreklamanordningar. Skyltanläggningarna på Butterikshuset utförda av ovan firma med adress Stora Nygatan 40, Malmö.

Aktiebolaget Jönssons Pälsvarufabrik. Företaget grundades av körsnären Gustav Alfred Jönsson år 1908. Jönsson hade tidigare praktiserat hos Moresco borta vid dagens Södertull. Firman var från början belägen vid Djäknegatan 10 men flyttade til Södra Tullgatan 4 år 1930. År 1937 flyttade dock företaget till nyinredda, fullt moderna samt betydligt rymligare Baltzargatan 32 - Södergatan.

Stadens första trafikljus. Just på denna hörna installerades stadens första och länge enda trafikljus 1938.

Butterickshörnan, Södergatan, Malmö.

Till höger löper Baltzargatan och till vänster löper Skomakaregatan, fortsätter vi rakt fram kommer vi till Stortorget. Byggnaden i mittbild (hotellet) är en av många fastigheter som finns kvar.

Kommer Du ihåg, bland dessa moderna affärernas glas och betongfasader finns många gamla butiker. I skyltfönster skyltas lite diskret. Men som det brukar sägas den ena efter den andra av dessa gamlingar går bort. Till dessa förvandlingens nummer tillhör just Butterickshuset. Här har man inhandlat en och annan smällare på plan 2, uppför denna knarriga trappa. I bakgrunden ser vi Baltzargatan. Huset byggdes år 1891.

Buttericks Hörna Baltzargatan - Södergatan,Malmö.

 

Buttericks januari år 1963. Vy av hörnet Södergatan - Baltzargatan, sin biltrafik som då var tillåten ett par år till. Gäller även när vi tar oss in på Södergatan på promenad upp mot Gustav Adolfs Torg och över på övergångsstället.

En våldsam brand var nära att ödelägga Butterickshörnan.

Historia: Söndagen den 23 november 1953. Det var då fastigheten Södergatan 22 - Baltzargatan 32 råkade i brand vid 15.40-tiden. Brandkåren tog till vad allt som fanns vid denna storutryckning, fjorton bilar samt 81 brandmän från huvudstationen, samt folk från Bulltofta, Limhamn och Söderstationen. Ett svårt arbetet låg framför dessa rökdykare, som förbrukade många syrgastuber, branden hade börjat på vindsvåningen efter ett avslutat och omfattande takläggningsarbete. Röken men även eldgnistorna kastade sig över fastigheten mitt över gatan, här fanns bland annat Mjölkbaren. Man beslöt därför att begjuta hela denna fastighet med skum.

Butterickshörnan innehöll ett hel del butiker och andra affärsföretag, bostadslägenheter både åt Södergatan till och ett antal lägenheter utmed Baltzargatan. Faktum är att man behövde rekrytera soldater från Lv4 för att få hjälp med att bära alla säckar med sågspån som behövdes för att suga upp det mesta av vattnet. För de drabbade affärsinnehavarna innebar branden och de stora vattenskadorna att just dyra jullager måste föras i säkerhet, samt att ett stort antal pälsar som inte gick att rädda, pälsar som var inlämnade till förvaring gick till spillo trots att dessa förvarades i ett speciellt lagerrum på vinden.

Värdet av alt detta beräknades uppgå till lite över två (2) miljoner.

Kamerateknik a la Otto Prost.

Fotografiet har tillhört malmökändisen och journalisten Bertil Widerberg. Vi var goda vänner och han gav mig en kopia av fotot. Senare, vid skingringen av Bertils dödsbo, kunde jag på auktion för museets räkning köpa in detta foto tillsammans med elva andra stereofoton från 1860-talet. Bilden, eller bilderna, är nämligen tagen i stereoteknik med två kameror bredvid varandra. Stoppar man in de två bilderna i en speciell tittapparat blir allt tredimensionellt. Jag lovar; det är fullständigt overkligt. Du befinner dig bokstavligt talat på Södergatan på 1860-talet.

Det är en sen sommarkväll. I bakgrunden ses Gustav Adolfs torg. Skuggorna ligger tunga över Södergatan. De låga husen utmed gatan gör dock att innevånarna utmed den östra gatusidan kan njuta av kvällssolen. Detta är givetvis fullständigt omöjligt i dag.

Lembeska Huset.

Solen lyser från väster parallellt med Skomakaregatan och belyser det Lembeska korsvirkeshuset mitt i bilden. På samma tomt låg under medeltiden Malmö spetälskesjukhus. På samma plats ska Buttericks hus byggas fyrtio år efter Ottos bild. Det Lembeska huset är från mitten av 1500-talet. Det revs senare 1891. Ut mot Södergatan fanns en mängd fantastiska träskulpturer. En del av denna med många Malmös kulturskatt finns att beskåda på Kulturen i Lund Tack till Karlin, Kulturens dåvarande chef. Bristen på intresse för levande historia i Malmö är tyvärr ett inte ovanligt fenomen än i dag!

Petter Dahl år 1760.

Till vänster om Lembeska huset ses ett högt tvåvåningshus i korsvirke. Detta är handlanden Petter Dahl stora, pråliga hus. Året 1760 hamrades, spikades och sågades det för fullt på just denna tomt. Många nyfikna malmöbor har säkert haft ärende förbi nybygget för att beskåda den stora korsvirkesgård som då sakta växte fram. När inskriptionsbjälken ovan dörren sattes på plats kunde ägaren Petter Dahl mysa av belåtenhet. Texten "ANNO P.D. C.M.S. 1760" skulle länge minna om både honom och hustrun Christina Morsing. Malmöborna skakade på huvudet; inget var sig längre likt i staden. Huset var ju "den största och ansenligaste byggnad som på några år här i staden förefallit". 1700-talets motsvarighet till våra dagars planerade framtida skyskrapor i Malmö! Idag på samma plats finns ett hotell Baltzar som sträcker sig runt hörnet och mot det nya "Glaspalatset" döpt till Baltzar City. På bottenplan huserar idag Elfström Sko.

Alla hus på bilden undantaget ett är numera försvunna. Huset i Kvarter Söderport som finns kvar skulle kunna vara det på höger sida med en bit av ett svart tak som skjuter ut i bild, ett tvåvåningshus med markaffärer. Idag i detta då kvarvarande hus kan man finna Tickets Resor.

Av Sven Rosborn

 

Allt detta och mer därtill finner du genom att gå in