1800-talet, byggnationsvåg av broar. Man brukar använda sig av uttrycket Malmö Parkernas Stad, jag skulle i detta avsnitt vilja använda mig av Malmö Broarnas Stad, för broar det byggdes det mycket under 1800-talet och i visa avseende var väl detta tur med tanken på den utveckling vi sett fram till dagens 2000-tal. En del finns kvar en del har rivits.

Sillagumman i Neptuniparken.

Fiskehamnsbron som bygges 1921. Bron byggdes upp över en liten fiskhamn som sedermera fylldes igen på 1950-talet. På denna plats idag finner vi Neptuniparken, [och staty av dåvarande sillagumma] här låg även dåtidens byggnad tillhörande Malmö Roddklubbs kanothus som byggdes på 1900-talet men revs sedan 1954.
Malmö Roddklubb flyttade dock innan noga bestämt 1942 till lokalerna vid slussbron.Idag finns samma roddklubb nere vid Turbinen, Malmö. Malmö Kanotklubb ligger som vi vet i Kungsparken.

Fersens bro 1913. Inför den stora utställningen Baltiska Utställning året 1914 beslöts att bygga en bro rakt igenom Gamla Begravningsplatsen. Fersens Bro, som byggdes år 1913, man byggde helt enkelt en ny bro genom att förlänga Slottsgatan rakt igenom begravningsplatsen.
Allt för att besökarna ska kunna enkelt hitta till just utställningen Som gick av stapeln i Pildammsparken.
Många upprördes av detta ingrepp då ju en del gravar behövde grävas upp, men så blev det och 1914 skramlade spårvagnar med glada utställningsbesökare mellan gravarna.
Detta förklarar varför en liten flik av begravningsplatsen idag ligger i Kungsparken vid ingången till Casino Cosmopol.

 

 

Gamla Kyrkogården Malmö Sju kvarter

Begravningsplatsen var ursprungligen uppdelad i sju kvarter. Fyra av dessa avdelades till gravställen, det femte avsattes för stadens fattiga och det sjätte för hospitalets hjon och personal. I det sjunde kvarteret begravdes självmördare!

Efterhand har fler kvarter tillkommit vid upprepade utvidgningar under 1800-talet.

Protesterna uteblev, kan det ha att göra med att det var det fattiga folket som låg begravda här.
Gamla Begravningsplatsen var indelad i sju områden, dessa kallades kvarter, fyra av dessa avdelades till gravställen, det femte avsattes för stadens fattiga och det sjätte för hospitalets hjon och personal.
I det sjunde kvarteret begravdes självmördare! Segregeringen gjorde sig påmind.
Stadens fattiglik begravdes i kvarter no:5 hospitalets patienter i kvarter no:6 medan självspillningarna grävdes ner i kvarter no:7.
De finaste gravarna fanns närmare Gustav Adolfs Torg.
Gamla Begravningsplatsen invigdes år 1822 då kallades den för Nya Begravningsplatsen.

Flottbron 1883-1917. Anledningen till att denna bro kom till var att arbetarna hade för lång gångväg till sitt arbete på Kockums Industri. För denna charmanta gest fick arbetarna avdrag i tid med fem [5] minuter. Storstrejk utbröt och vi vet nog vem som vann eftersom Kockums sedermera flyttade denna bro längre upp i kanalen för att sedan rivas året 1917.
Istället kom klaffbron till och man kunde gå in via södra vakten.
Frid och fröjd.

Hjälmarebron 1885.
Denna kanal se de stora järnringarna som sitter fast i kanalväggarna för att kunna förtöja dessa båtar. Bron byggdes om 1897 och 1918. I början av seklet lossades och lastades skutor längs Uppsalakajen byggd 1868-1869 som låg placerad mellan Slussplan och Drottningtorget. Även i Rörsjökanalen låg skepp vid skepp utmed Södra Promenaden i väntan på att lastas respektive lossas. Detta är Malmös äldsta bro.

Pontonbron 1891-1960. Mera känd som "Hönsebron" Denna bro ersattes sedermera av Hovrättsbron.
Bron var byggd av trä och var rörlig i sitt användande. Bron var placerad mitt emot Behringsgatan.

Amiralsbron. Tidigare mera känd som Rörsjöbron 1906. Idag efter renovering förbindelse mellan Drottninggatan - Lilla Nygatan.

Morescobron 1930 in mot Gustav Adolfs Torg och Gamla Staden. Det danska företaget företaget Moresco som bildades år 1892 och dess grundare Jacob Heinrich Moresco byggde med egna pengar, under överinseende av hamninrättningens kontroll, en gångbro över Södra Förstadskanalen inför den stora Industri, slöjd samt lantbruksutställning avsedd för fotgängare, alltså en föregångare till dagens Morescobro

Petribro 1938, dessförinnan hette denna Vänersbron efter basstationen Vänersborg men namnet Vänersbron blev aldrig accepterat varför namnbyte skedde. Petribro som tidigare varit en svängbro ersattes omkring 1914 med nuvarande kraftiga bro.

Skeppsbrokajen. Denna tidigare gedigna gamla träbro byttes ut mot en rejälare betongbro i samband med att man uppförde smörkontrollen.

Suellbron 1959. Tidigare namn på denna bro =Jernvägsbron. Den ursprungliga bron byggdes 1874-1875.
Den då enkelspåriga järnvägsbron förband järnvägsstation Malmö Västra med Malmö Centralstation. Sitt nuvarande namn fick bron 1957.
Den kallades i folkmun för "Långebron".
Konstateras kan att diverse utfyllnader gjort ersättaren klart kortare.
Bron uppkallad efter affärsmannen och kommunalpolitikern Frans Suell. Minnessten i kajkant åt FS från 1800-talet.
"Ifrån hamnen, ifrån hamnen med sin sten åt Suell, ångfartyg, ångfartyg gå som käpp i hjul"" Rimmet ger alldeles rätt uttal åt hamnens store tillskyndare.

Östra Förstadsbron. Bron som sedan gammalt leder trafiken från Östra Förstadsgatan in mot staden och Drottningtorget hette först Östra Infartsbron. På en karta över Malmö från 1890-talet kallas den för Östra Förstadsbron. Detta skulle sedermera ändras till Schougens bro. Vem var då denna person som gav sitt namn åt just Schougens bro.
Historian förtäljer att år 1821 bodde just vid Östra Tullgatan intill kanalen handlanden Christian Peter som ägde tomterna till gården nr:786 samt 787.
Namnet fastställdes år 1938 genom stadsfullmäktige. C.P Schoug gick bort år 1855.

Kiosken från tidigt 1940 samt betydligt modernare vy året 2001.

Davidshallsbron 1938. Tidigare benämnd som Södra Förstadsbron år 1890 därefter Södra Infartsbron.
Bron var ursprungligen en svängbro men byggdes om åren 1886-1887 till en bli en fast bro.
Det nuvarande namnet tilldelas bron officiellt året 1938 i samband med en större renovering.
Att notera är att i kartor från åren 1904-1911 fanns detta nuvarande namn med. Bron uppkallades efter Värdshuset Davidshall.

"Världens vackraste spårvägslinje " En Mustang på linje 4 svänger av från Davidshallsbron och in på Regementsgatan för vidare färd på linjen,

Davidshallsbron  upp mot och över kanalen för vidare färd mot Triangeln.
Bankhuset på hörnet finns ännu idag år 2004 kvar. Banken innehåller idag en butik för jeanskläder
.

I mitt på bild skymtar Davidshallbron. Spårvägstrafik som synes på dagens gågata Söder Tull. Huset i höger bild på plats ännu idag år 2004. På hörnet för att känna igen sig Jensens Böfhus. Löper utanför detta hus gör då Regementsgatan.

Historik brobygget. Den äldsta fasta bron från 1800-talet var en välvd stenbro, som revs i samband med att breddning av kanalen var i antågandet. Föregångaren till denna stenbro var en vindbrygga över vallgraven framför Österport i höjd med nuvarande Drottningstorget. Till saken ska läggas att just i anslutning till bro låg i förra århundradet ett hus som av någon anledning kallades "Ön Malta" eller bara "Malta" anledningen till att detta hus var och förblir genom min skrivelse omtalat det var nämligen så att byggmästaren av någon anledning glömt bort att bygga trapporna.

Foto från 1920-talet.

Nog känns väl bilden igen. På andra sidan Östra Tullgatan korsar vi S:a Promenadens med sina ståtliga trädplanteringar.
Skarpa ögon ser till höger mitt i bild en stor annonspelare på andra sidan bron och till vänster i bild en telefonkiosk årsmodell 1908 med välvt tak och två halvdörrar.
Endast ett sådant praktexemplar kan jag dra mig till minnes finns än idag tror vid Storgatan utanför gamla Televerket.
På höger sida låg på den tiden ett motorföretag Amerikanska Motorimporten -reparationer.
Sedermera på 1960-talet har jag för mig att ha även då låg ett bilföretag, Motor Ami.
På andra sidan Östra Tullgatan - Södra Promenaden låg Nya Käppfabrikens filial med Kapp och Paraplyaffären. Här låg även en bensinstation Pratts Bensin just ut mot Östra Tullgatan. Trafiken är gles och endast en T-Ford i bild.
Av bild framgår att spårvägtrafiken kommit igång. Dubbla spår för linje 1 Lundavägen - Rosengård samt linje 3 Ringlinjen. Linje 1 lades ner 1957 på sträckan G.A.T-Lundavägen och linje 3 lades ner helt 1964.

 

Företaget grundades 1928 av dir Frode Lund. Bolaget är auktoriserat av General Motors av amerikanska märken såsom Buick, Chevrolet samt Oldsmobil. Firman med adress belägen Östra Promenaden, Skogensbro.

 

Tillbaka Här